Reglement betreffende het toekennen van werkingssubsidie aan erkende Gentse mondiale verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 27 juni 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 29 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil een werkingssubsidie verlenen aan erkende mondiale verenigingen. Werkingssubsidies zijn een structurele ondersteuning van de dagelijkse, actieve werking in Gent, van verenigingen waarvan mondiale solidariteit en rechtvaardigheid het hoofddoel is.