education-small_0.jpg

De Sustainable Development Goals en de Stad Gent

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) voor een duurzame planeet? En hoe implementeert Gent de SDGs in de stad?

 

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

Eind september 2015 kwamen alle 193 staatshoofden en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN) samen om de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) te bespreken. Begin 2016 werden de 17 SDGs gelanceerd, die tegen 2030 bereikt moeten worden. Ze zijn onderverdeeld in 5 grote thema’s: Mensen, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. 

De SDGs streven voor een duurzame planeet zonder armoede via een actieplan met 169 targets. De komende jaren richt de VN zich hiermee op drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Omdat de SDGs het resultaat zijn van uitgebreide politieke onderhandelingen en voor alle landen van de wereld gelden, zijn ze niet perfect en direct uitvoerbaar op het lokale niveau. De 17 SDGs brengen wel de meest dringende en universele behoeften in de wereld vandaag onder de aandacht. Het is aan elke overheid, organisatie en individu om de SDGs te vertalen in ambitieus streven naar een duurzame planeet.

Meer lezen over de Sustainable Development Goals (SDGs)?

Hoe draagt de Stad Gent bij aan de SDGs?

SDG engagementsverklaring

Stad Gent ondertekende de SDG-engagementsverklaring van de VVSG en werd geselecteerd om, samen met 19 andere gemeenten, deel te nemen aan het pilootproject van VVSG. In dit pilootproject gaat VVSG samen met lokale besturen na hoe zij de SDGs op een coherente en structurele manier in hun beleidsplannen (2020-2025) kunnen verankeren.

Eind 2020 ondertekende de Stad Gent de “NY City declaration voluntary local report (VLR)”. Hiermee maakt Gent deel uit van de groeiende internationale gemeenschap die jaarlijks de SDG’s in hun stad monitoren.

Duurzaamheidsrapport

De Stad Gent publiceerde in 2020 een eerste Gentse duurzaamheidsrapport. Het is een opstartrapport, een foto van de Stad Gent anno 2020 voor alle 17 SDGs en hun subdoelstellingen. Dit rapport vormt het startpunt voor gesprekken met Gentse stakeholders, overlegfora en adviesraden bij het selecteren van duurzame projecten. Deze sprekende duurzame projecten zullen in de kijker worden gezet in de rapporten van 2021, 2022, 2023.

SDG ambassadeur

Naar het voorbeeld van het VN ambassadeurschap voor de SDGs van Shakira en Koningin Mathilde, benoemt de federale minister jaarlijks een aantal SDG Voices. Stad Gent werd in 2017 als eerste lokale overheid ambassadeur om de SDGs in België mee te helpen bekend maken. Om zoveel mogelijk mensen en steden te betrekken lanceerde Stad Gent tussen eind februari en september 2017 een communicatiecampagne via vijf uitdagingen. De uitdagingen beoogden niet alleen bekend maken van de SDGs, maar ook het aansporen van burgers, organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen om duurzaamheidsacties te ondernemen. Meer lezen over het project Stad Gent als SDG Voice.

Duurzame voorbeelden

In samenwerking met talrijke partners draagt de Stad Gent bij aan de realisatie van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Een aantal voorbeelden: