UZ1

Wijkstructuurschets campus UZ Gent en ruime omgeving

Samen plannen voor een betere inrichting van campus UZ Gent en ruime omgeving

Samen plannen voor een betere inrichting van campus UZ Gent en ruime omgeving

De omgeving van de campus UZ Gent is een veelzijdig gebied, met een groot aandeel onderwijs (UGent, Hogent, Campus De Deyne), zorg (UZ Gent) en economie (veel bedrijven en restaurants, cafés, handel en diensten). Het is daardoor een levendige, maar ook heel diverse wijk, waarbij het zoeken is naar een evenwicht tussen het divers ruimtegebruik voor woningen, voorzieningen, ontmoetingsplaatsen, economie, groen en open ruimte en mobiliteit.

De komende jaren staat de campus UZ Gent voor grote veranderingen. Niet alleen bouwt het Universitair Ziekenhuis een nieuw ziekenhuis en wordt de volledige campus onder de loep genomen, ook de site Henri Story en de woonbuurten Ottergemse Dries, Kauwplein, Steenakker, De Pintelaan en Cyriel Buyssestraat worden mee onderzocht: hoe kunnen deze 20ste-eeuwse buurten zich de komende jaren verder ontwikkelen? Tegelijk zijn ook de andere wijkdelen in ontwikkeling, zoals Nieuw Gent.

Met de wijkstructuurschets willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds op zoek naar de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bestaande bewoners en gebruikers van de wijk.

Daar hebben we jouw hulp voor nodig. Hoe kunnen die grote projecten, nieuwe voorzieningen, meer groen en nieuwe woonvormen de leefkwaliteit in de wijk verhogen? Waar bevinden zich fijne groene ruimten en andere aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en waar kan het beter? Welk type woningen / voorzieningen heb je nodig in de wijk zodat je er levenslang kan blijven wonen? Op de wijkmarkt van 4 maart 2020 verzamelden we jouw feedback. Daar gaan we nu mee aan de slag. We koppelen het resultaat ervan weer aan je terug.

 

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Waarom een wijkstructuurschets voor campus UZ Gent en ruime omgeving?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, … van die wijk.

Stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een betere wijk

verkennen: wij verzamelden ideeën en signalen uit jouw wijk

We luisterden naar jouw mening op de wijkmarkt in Campus Atelier, De Pintelaan 263, 9000 Gent, tussen 15.30 uur en 20.30 uur.


 

ontwerpen: we gaan aan de slag met alle suggesties. Mogelijk volgt een tweede terugkoppeling. Kom erover praten met je buren en de stadsdiensten en vertel wat je goed en minder goed vindt.

informeren: zodra de wijkstructuurschets definitief klaar is, geven we tekst en uitleg.

 

 

 

inspireren: vanaf dan kunnen ontwerpers van straten, parken en gebouwen rekening houden met de aanbevelingen uit de wijkstructuurschets bij nieuwe ontwikkelingen. Je kan er ook zelf mee aan de slag gaan bij een nieuw project in de wijk.

Denk mee over je wijk

Wil je verder actief mee nadenken over de inhoud van de wijkstructuurschets? Met een groep van geïnteresseerden gaan we dieper in op de verschillende thema’s van de wijkstructuurschets. De sessies zullen begeleid worden door specialisten. 

Het aantal bijeenkomsten en de data leggen we later vast. Je kan nu al je interesse tonen om hieraan mee te werken.

Mail je gegevens door naar bouwen@stad.gent, met in het onderwerp ‘wijkstructuurschets Campus UZ Gent en ruime omgeving’. Wij nodigen je dan uit om deel te nemen. Een betere wijk maken we immers samen.