Dienst Burgerzaken - Onderzoekscel Migratie - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

Bij een vermoeden dat je wil huwen, wettelijk samenwonen of een kind erkennen met als doel verblijfsvoordeel te verkrijgen, zal de Cel Schijnrelaties je aanvraag onderzoeken.
De Onderzoekscel Migratie kan je contacteren voor een afspraak, als dat nodig is voor het onderzoek. Na het gesprek krijg je meer uitleg over de procedure. Binnen de week ken je het resultaat.
Is het gesprek positief? Je kunt huwen, wettelijk samenwonen of het kind erkennen.
Is het gesprek negatief? We sturen je dossier naar het parket voor verder onderzoek.

Hoe meld ik een schijnrelatie of schijnerkenning? 
Mail of bel naar de Onderzoekscel Migratie
Of raadpleeg de brochure Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie
Bijkomende informatie vind je op de websites van het Agentschap Integratie en Inburgering en de FOD Binnenlandse Zaken

Locatie