Dienst Belastingen - Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Voor inlichtingen over uw aanslagbiljet Personenbelasting en Onroerende voorheffing zie respectievelijk de Federale Overheid: contactcenter FOD Financiën, tel: 0257 257 57 en 1700, gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid.

Bezwaren tegen stedelijke belastingen kan u schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dienst

Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent of online indienen.

Locatie