Dienst Belastingen - Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Door werken aan het AC Zuid is de ingang tijdelijk via het EGW gebouw (de oude bibliotheek, links van AC Zuid).
Voor inlichtingen over jouw aanslagbiljet Personenbelasting en Onroerende voorheffing zie respectievelijk de Federale Overheid: contactcenter FOD Financiën, tel: 0257 257 57 en 1700, gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid of het Contactcenter voor info over belastingen

Bezwaren tegen stedelijke belastingen kan je schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent of online indienen.

Locatie