Operatie Geslaagd

Onder de noemer ‘Operatie Geslaagd’ verzamelen we alle acties die we in Gent ondernemen tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Onderwijscentrum Gent werkt samen met verschillende partners uit onderwijs, werk en welzijn, om het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Gent naar beneden te krijgen. In nauwe afstemming selecteren we prioriteiten en geven we acties concreet vorm.

Samen maakt school

“Samen Maakt School” is een nieuw inspiratietraject op maat vanaf september 2020. In de deelnemende scholen willen we een kernteam preventief versterken om een verbindend schoolklimaat te realiseren. Mogelijke thema’s hierbij zijn: inzetten op een warm onthaal, verbindend communiceren, versterken van groepsdynamiek en herstelgericht werken.

Bovendien bieden we elke participerende school de kans om deel te nemen aan een schooloverschrijdend lerend netwerk waarin diepgaand uitgewisseld wordt over goede praktijkvoorbeelden.

Onderwijscentrum Gent werkt voor deze trajecten samen met Ducktape versterkt en On@Break².

Lees hier meer over wat Samen maakt school voor jou kan betekenen.

Ondersteuning stages

Ongeveer een kwart van de leerlingen in Gent die op stage gaan, stoppen hun stage vroegtijdig. Dit verhoogt de kans op vroegtijdig schoolverlaten.

Vanuit het Onderwijscentrum bieden we daarom in nauwe samenwerking met JES vzw intensieve begeleiding vóór en tijdens de stageperiode aan, specifiek voor die jongeren met een grote ondersteuningsnood. We versterken in de deelnemende scholen ook een kernteam in het voorkomen van stage-uitval. Bovendien wisselen we informatie uit over goede praktijkvoorbeelden in een schooloverschrijdend lerend netwerk. 

Voltijds engagement 

Meer kwalitatief ingevulde tijd op school biedt extra kansen om de verbondenheid van jongeren met de school te versterken en ongekwalificeerde uitstroom te beperken. Onderwijscentrum Gent biedt daarom ondersteuning aan de Centra Deeltijds Onderwijs voor het uitbouwen van een kwalitatieve invulling van het voltijds engagement van de leerlingen voor wie het bestaande aanbod onvoldoende is.

Onderwijscentrum Gent werkt voor de ondersteuning voltijds engagement samen met vzw aPart, Groep INTRO en LEJO vzw.

De stem van jongeren

'Operatie Geslaagd' maakt jongeren bewust van het belang van een diploma. Wie beter om jongeren hiervan te overtuigen dan jongeren zelf? Raisa en Wouter vertellen over hun schoolparcours. Het was niet evident maar hun missie wel geslaagd.

Piloot- en inspiratietraject 'Operatie Geslaagd'

Om scholen te ondersteunen, ging in januari 2017 het pilootproject ‘Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten’ van start. Onderwijscentrum Gent werkte samen met twaalf scholen een actieplan op maat uit om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. 

In februari 2019 namen vijftien Gentse secundaire scholen deel aan de opvolger van het pilootproject: het inspiratietraject ‘Operatie Geslaagd’. Daarin werd een online inspiratietraject gekoppeld aan ‘live’ intervisiesessies. In dit inspiratietraject maakten scholen kennis met de belangrijkste elementen die hen toelaten om (nog) sterker in te zetten op een autonomieversterkend en verbindend schoolklimaat. Elke school werkte toe naar een actieplan op maat. Voor de implementatie hiervan kregen ze schoolspecifieke begeleiding.

Voor dit inspiratietraject werkte Onderwijscentrum Gent nauw samen met het Steunpunt Diversiteit en Leren, Schoolmakers en CEGO.