Vroegtijdig schoolverlaten

Meer dan een op zeven jongeren verlaat een Gentse school zonder kwalificatie. Onderwijscentrum Gent en zijn partners gaan de strijd aan.

Wat is vroegtijdig schoolverlaten?

Net als in andere centrumsteden blijft het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Gent stijgen. In het schooljaar 2018-2019 verlieten 16,8 % van de jongeren het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. Dat zijn vroegtijdige schoolverlaters: leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en de secundaire school uit stappen zonder voldoende kwalificatie. 

Een belangrijke verklaring voor vroegtijdig schoolverlaten ligt in de heropleving van de economie, met heel wat openstaande vacatures. Hierdoor lijkt een getuigschrift of diploma minder essentieel om een job te vinden. Op lange termijn zijn de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten echter nefast.

Zo krijgt een jongere die de schoolbanken verlaat zonder kwalificatie, veel vaker te maken met (langdurige) werkloosheid, armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit. Daarom willen we dit als Stad Gent tegengaan.

Hoe pakken we dit in Gent aan? 

Onder de vlag ‘Operatie Geslaagd’ ondernemen we samen met scholen en partners uit onderwijs, welzijn en werk actie tegen vroegtijdig schoolverlaten. Via verschillende overlegfora, projecten en trajecten ondersteunen we secundaire scholen in hun beleid en aanpak rond vroegtijdig schoolverlaten.

Stad Gent kent zijn eigen grootstedelijke context, maar wisselde hierover ook kennis en expertise uit met 9 Europese steden binnen het project 'Stay Tuned' het Europese URBACT-netwerk. Met deze uitwisseling deden we inspiratie op over goede praktijken die betekenisvol zijn voor de Stad Gent.