Vroegtijdig schoolverlaten

Een op de zeven Gentse jongeren verlaat de school zonder kwalificatie. Onderwijscentrum Gent en zijn partners gaan de strijd aan.

Wat is vroegtijdig schoolverlaten?

Vandaag verlaat meer dan een op de zeven jongeren het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. Dat zijn vroegtijdige schoolverlaters: leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en de secundaire school uit stappen zonder voldoende kwalificatie. 

Wat doen we er in Gent aan?

Net als in andere centrumsteden blijft het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Gent stijgen. Omdat deze jongeren in een zeer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt terechtkomen, willen we dit als Stad Gent tegengaan. Daarom ondernemen we samen actie.

Om de strijd aan te binden met vroegtijdig schoolverlaten heeft Stad Gent een Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten. Met dit plan willen we schooluitval terugdringen en ervoor zorgen dat iedere Gentse leerling een diploma of kwalificatie behaalt.

Beleid maak je niet alleen. Daarom verzamelen we alle acties die we samen met scholen en partners ondernemen tegen vroegtijdig schoolverlaten onder de vlag ‘Operatie Geslaagd’.

Daarnaast is de Stad Gent ook trekker van het Europese URBACT-netwerk ‘Stay Tuned!’. Met 9 Europese steden wisselen we kennis en expertise uit over vroegtijdig schoolverlaten met als doel het integreren van goede praktijken in ons lokale Gentse plan.