Matchmakers

We verbinden onderwijs en arbeidsmarkt en zorgen dat scholen en werkveld elkaar beter vinden en nauwer gaan samenwerken.

Matchmakers maakt de match tussen scholen en bedrijven, tussen opleiding en praktijk.

  • Matchmakers ondersteunt scholen om innovatieve paden te bewandelen in de samenwerking met bedrijven door een hybride leeromgeving op te zetten. De invulling kan heel breed zijn en is een samenspel van stages, gastdocenten, bedrijfsbezoeken, werkplekleren… Zo wordt de arbeidsmarkt een leeromgeving: leerlingen krijgen authentieke leerervaringen waarin zowel vaktechnische competenties als soft skills een plaats hebben.
  • Matchmakers zorgt ervoor dat jongeren geïnformeerde studiekeuzes kunnen maken. Door samenwerking met het bedrijven, krijgen jongeren een realistisch beeld van de job en kunnen ze bewuste keuzes maken.  Jongeren die weten waarvoor ze kiezen, zijn gemotiveerder, komen gemakkelijker tot leren en vinden zo gemakkelijker aansluiting bij de arbeidsmarkt. 

Onderwijscentrum Gent Nieuwsbrief
Volvo Trucks

Geslaagde match!

Dirk Baele vertelt over zijn ervaringen met Matchmakers, dat de match maakt tussen scholen en bedrijven, tussen opleiding en praktijk.

Lees het interview met Dirk