Samen sterk: ouders betrekken in het secundair

Op Don Bosco Sint-Denijs-Westrem geloven ze sterk in positieve invloed van ouderbetrokkenheid. Ontdek tips en tricks om ouders te bereiken.

Wat doe je als leerkracht wanneer je de ouders van je leerlingen maar niet lijkt te bereiken? Niet bij de pakken blijven zitten, zegt leerkracht godsdienst en differentiatie Chris Vanderhaeghen van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem. "Ik geloof sterk in de positieve invloed van ouderbetrokkenheid. Ik doe er dan ook alles aan om de ouders van mijn leerlingen te bereiken.”

Merk je een verschil in ouderbetrokkenheid tussen vroeger en nu?

Onze leerlingenpopulatie is veranderd: leerlingen hebben het financieel, sociaal of op vlak van taal moeilijk. Maar ook de ouders van mijn leerlingen bereiken is veel moeilijker geworden, zeker in de eerste graad B-stroom. Naar het oudercontact komen of op Smartschool kijken, is geen evidentie meer. Alle ouders zijn geïnteresseerd in hun kind, maar er zijn verschillende obstakels die de communicatie bemoeilijken. Niet alle ouders hebben de kans gehad om te studeren, waardoor ze bepaalde vaardigheden ontbreken. Ook de taal vormt een struikelblok. Als gevolg raken ze niet aangemeld op Smartschool en missen ze alle communicatie. Informatie over meerdaagse uitstappen, sancties, punten, gemiste taken, afspraken voor het oudercontact, … alles!

Zijn er andere manieren om ouders te bereiken?

Ik doe alles wat ik kan doen om contact te leggen met de ouders. Ik wil dat ze weten hoe het met hun kind gaat op school, of het nu een goede of een slechte boodschap is. Voor de oudercontacten geven we eerst brieven mee, waarin uitgelegd wordt hoe je op Smartschool een afspraak maakt. Aan de brief hangt ook een strookje waarmee ze kunnen inschrijven op papier. Na die brief volgt een berichtje via Smartschool. De volgende stap is dat ik de leerlingen tijdens de les een berichtje naar hun ouders laat sturen met alle belangrijke informatie. Leerlingen vragen soms of ze dat berichtje in de thuistaal mogen sturen. Natuurlijk mag dat, als we de ouders maar kunnen bereiken!

Hoe zorg je voor een vlot verloop van een infoavond of een oudercontact?

Door vooraf een aantal ouders op te bellen, kan ik al inschatten of er hulp nodig is om te vertalen. Via Robin, onze brugfiguur, kunnen we een tolk regelen. Of de ouders brengen een familielid mee dat kan tolken. Als het nodig is, haal ik mijn beste Frans of Engels boven, ook voor pittige gesprekken. De woordenschat tijdens die gesprekken is soms heel beperkt, maar als ze de kern van de boodschap begrepen hebben, ben ik tevreden.

Tijdens infoavonden grijpt onze brugfiguur de kans om samen met een digihelper de aanwezige ouders rechtstreeks aan te melden op Smartschool. Als die het Nederlands niet beheersen, kunnen ze de berichtjes toch lezen met de hulp van Google Translate.

Hoe kan de school ouders helpen?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om thuis rustig huiswerk te maken en een beroep te doen op hulpbronnen. Daarom organiseren we huiswerkklassen op school, waarmee we de schooltijd verlengen. We helpen met structureren en organiseren, extra uitleg geven en leerstof opvragen.

Meerdaagse uitstappen organiseren vormt ook een uitdaging. Voor onze zeeklassen heeft de brugfiguur een uniform documentje voor de mutualiteit voorzien en een documentje om een extra tussenkomst te krijgen via het OCMW. Op die manier zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk leerlingen kunnen deelnemen. De zeeklassen waren een groot succes: bijna iedereen was erbij! Nog niet alle betalingen zijn in orde, maar de ouders bij wie het moeilijk gaat, krijgen een afbetalingsplan. De brugfiguur gaat ook met ouders in gesprek om te kijken welke barrières meespelen en op welke manier we daaraan tegemoet kunnen komen.

Heb je nog advies voor andere leerkrachten die ook proberen ouderbetrokkenheid te verhogen?

Doe je uiterste best. Ik geloof er sterk in dat ouders betrekken een positief effect heeft. De meeste leerlingen willen hun best doen voor hun ouders. Als ze een positieve evolutie doormaken, zijn ze ongelooflijk trots om dat aan hen te tonen. Ik wil zeker ook de goede boodschappen brengen en ik vind het doodjammer als ouders die missen. Het vraagt moeite om de ouders mee te krijgen, maar inzet loont!  

Dit artikel afdrukken?

Vond je dit een leuk artikel? Wil je het graag op papier? Dat kan!

Klik hier om een printversie te openen PDF (833.32 kB)