Krijg je leerlingen aan het lezen

Lees hoe freinetschool Het Trappenhuis een heel jaar door het leesplezier van hun leerlingen bevordert.

De voordelen van lezen 

Stellen dat lezen belangrijk is, is een open deur intrappen. Iedereen, van piepjong tot stokoud, heeft baat bij lezen of voorgelezen worden. Lezen prikkelt onder andere de fantasie, vergroot de  woordenschat, stimuleert de emotionele en sociale ontwikkeling en bevordert een goed taalgevoel. Én, wie met plezier leest, krijgt instant een relax gevoel. Redenen genoeg dus om het leesplezier van je leerlingen aan te vuren.  

Leesplezier stimuleren 

Dat is ook de overtuiging van Freinetschool Het Trappenhuis. In 2020 stapte de basisschool mee in het tweejarige project ‘Mee(r)lezers in Gent’. Onder begeleiding van een coach nemen ze hun leesbeleid kritisch onder de loep en zetten ze in op activiteiten die het leesplezier bij leerlingen stimuleren. 

Hannes Van Wynendaele is leerkracht van de tweede leefgroep (derde- en vierdejaars). Samen met zijn collega’s doet hij er alles aan om het leesvuur bij de leerlingen aan te wakkeren. Hannes: “We zetten als school in op een krachtig en geïntegreerd leesbeleid over de verschillende vakken heen. Een project zoals Mee(r)lezers is waardevol omdat het ons creatief doet nadenken over ons leesonderwijs. Wat doen we al? Wat kunnen we nog meer doen? Wat kunnen we anders en beter doen? Inspiratie daarvoor halen we bij de kinderen en bij de collega’s onder elkaar.” 

10 leesuitdagingen 

Een manier waarop Het Trappenhuis het leesplezier bij hun leerlingen aanwakkert is door hen tien leesuitdagingen voor te schotelen. De tien uitdagingen kaderen in het project Mee(r)lezers en zijn gelinkt aan vijf didactische sleutels van de Vlaamse Onderwijsraad. Ze sluiten nauw aan bij de eindtermen en leerplannen en kunnen zowel in de taallessen als in de muzische vakken ingezet worden. Hannes: “Het goede eraan is dat de uitdagingen zeer laagdrempelig zijn en je ze zowel op klasniveau als klasoverschrijdend kan doen. Tot hiertoe deden we er een zestal zoals de boekendans waarbij de leerlingen in een stoelendans nieuwe boeken leren kennen, een boekenspeeddate, een gedicht schrijven, een filmpje maken over hoe je een boek hebt beleefd. Heel leuk allemaal.” 

Strijd om het leesplezier 

Meester Hannes beaamt dat het spelelement helpt om de leerlingen aan het lezen te zetten. Immers, hoe meer uitdagingen ze tot een goed einde brengen, hoe mooier hun beloning. “Jaja, de competitiedrang is aanwezig. (Lacht.) De kinderen overleggen hoe ze de uitdagingen willen aanpakken en zijn extra gemotiveerd. Maar dat is leuk, alle middelen zijn goed in de strijd om het leesplezier. Lezen blijft hoe dan ook een uitdaging. Voor de leerlingen - in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie of anderstalige leerlingen - maar ook voor de leerkrachten. Het vraagt tijd en energie om de juiste boeken te vinden voor je klas, het juiste boek voor elke leerling. Maar het is een zoektocht die veel voldoening geeft wanneer je merkt dat kinderen echt gaan genieten van lezen.”