Een warm dorp waar leerlingen zich goed voelen

In het project ‘Iedereen gekwalificeerd – The Challenge’ wordt een klasgroep een jaar lang begeleid tegen schooluitval.

Het project

Kort samengevat is The Challenge een project waarbij een klasgroep, een jaar lang, van nabij begeleid wordt rond  ‘welbevinden & motivatie’, ‘leren & studeren’ en ‘onderwijsloopbaan’. Een projectteam werkt samen met het schoolteam, de leerlingen en de ouders om iedere leerling te laten slagen. Het project zet zowel in op preventie en interventie en dat maakt een reëel verschil in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Even voorstellen

I.V.V. Sint-Vincentius is een van de vier scholen waar The Challenge dit jaar loopt. Katrien Selhorst is klasleerkracht van het derde jaar Maatschappij en Welzijn (3MWa) en stapte graag mee in het proefproject. Katrien: “Als mama én als leerkracht raakt het me om leerlingen te zien worstelen met school omdat ze niet goed in hun vel zitten of omdat ze niet in de juiste studierichting zitten, soms met gevolg dat ze volledig afhaken. Als we die schooluitval kunnen voorkomen door meer te focussen op het verhaal van de leerlingen, dan wilde ik dat zeker proberen.”

Lalita Vandenweghe is projectmedewerker bij vzw aPart en is de klascoach van 3MWa. Zij is wekelijks in de klas aanwezig en zet vooral in op verbinding tussen de leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerkrachten onderling. Lalita ondersteunt de acties waarop de klas wil inzetten en helpt hen om een zelfgekozen uitdaging te realiseren. Naast haar klassikale aanpak is er ook nog individuele ondersteuning vanuit vzw TOPunt voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

In de praktijk

Een halve dag per week is Lalita aanwezig op het I.V.V. Ze observeert en begeleidt de leerlingen van 3MWa tijdens verschillende vakken en overlegt regelmatig met het klasteam over The Challenge. Lalita: “Voor elk domein hebben we verschillende prioriteiten vastgelegd die we dit jaar met de klas willen bereiken. Voor het domein ‘welbevinden & motivatie’ is dat bijvoorbeeld: de groepsdynamiek en de verbinding met leerlingen en leerkrachten vergroten, voor ‘leren & studeren’ is dat een grotere afstemming creëren binnen het team op het vlak van leerstrategieën en voor ‘onderwijsloopbaan’ is dat ouders en leerlingen betrekken en mee verantwoordelijk te maken voor een geïnformeerde (her)oriëntatie of studiekeuze.”

Lalita benadrukt hoe belangrijk het is dat leraren tijdens hun lessen ook oog hebben voor welbevinden: “Ik vind het bewonderenswaardig met welke drive leerkrachten hun vakkennis willen overbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer ingezet kan worden op kleine verbindende acties in hun les, waarmee ze een groot verschil kunnen maken voor de leermotivatie van hun leerlingen. Dat gaat niet over grote, tijdrovende acties. Met de leerlingen en leraren van 3MWa is er bijvoorbeeld ingezet op elkaar op een fijne manier begroeten bij het begin van de les.”

Tussentijds resultaat

Het project ‘The Challenge’ is nu halfweg en Katrien is al blij dat ze instapte met haar klas: “Ik kan absoluut zeggen dat investeren in klasverbinding rendeert: leerlingen voelen zich duidelijk beter in hun vel en zijn meer gemotiveerd om naar school te komen. Dankzij Lalita’s inbreng kijk ik nu met een andere blik naar mijn leerlingen. Uit het stellingenspel van Lalita bleek bijvoorbeeld dat enkele van de braafste en stille leerlingen erg ongemotiveerd in de klas zaten. Dat was voor mij een eyeopener om anders met hen te communiceren en vroeger hun ouders erbij te betrekken.

“Nog een voorbeeld. In november hadden enkele leerlingen de nooddouche in het labo geactiveerd, waardoor er waterschade was. Normaal gezien zou dit puberaal gedrag bestraft worden met een strafstudie, maar Lalita hielp ons anders naar de situatie kijken, door een herstelgerichte, verbindende bril. Uiteindelijk hebben Lalita en ik samen met de laboleerkracht een herstelgesprek gevoerd met de leerlingen waarin iedereen zijn verhaal kwijtkon. De leerlingen mochten ook zelf met een voorstel afkomen over hoe ze de situatie konden herstellen. Dat was een tijdrovend en intensief proces, maar het heeft wel z’n vruchten afgeworpen.”

Katrien: “It takes a village to raise a child. Dat moeten wij hier ook op school doen: met het hele schoolteam een warm dorp vormen waar de leerlingen zich goed voelen.”

Dit artikel afdrukken?

Vond je dit een leuk artikel? Wil je het graag op papier? Dat kan!

Klik hier om een printversie te openen PDF (884.79 kB)