Verminderd tarief kinderopvang

Heb je een beperkt inkomen, dan kunnen Kind & Gezin en OCMW Gent je een individueel verminderd tarief toekennen.

Waar gaat het over?

Na het verkrijgen van een opvangplaats in een kinderdagverblijf/peutertuin of bij een onthaalouder (voor de leeftijd van 0-3 jaar) kan Kind en Gezin aan ouders met een beperkt inkomen een kortingstarief (individueel verminderd tarief) toekennen.
OCMW Gent kan daarnaast een verminderd tarief toekennen aan wie moeite heeft om de kosten voor opvang te betalen. Dit tarief kan nog lager zijn dan dat van Kind en Gezin.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij Kind en Gezin:

Je kan een individueel verminderd tarief aanvragen bij Kind en Gezin als:

 • de opvanglocatie (stedelijk of privé) werkt met het inkomensgerelateerd tarief;
 • je een werkloosheidsvergoeding ontvangt;
 • je inkomen met 50% is gedaald tegenover het inkomen dat als basis diende voor de berekening van je tarief;
 • er een officiële wijziging is in je gezinssituatie (bijv. bij huwelijk, echtscheiding,…) waardoor het tarief berekend moet worden op basis van een ander inkomen;
 • je een bijkomend kind ten laste hebt;
 • je een opleiding volgt bij VDAB of OCMW.

Meer info via de website van Kind en Gezin: brochure inkomenstarief (vanaf pagina 13)

Bij OCMW Gent:

Kan je je (verminderd) tarief voor kinderopvang niet betalen? Dan kan je steeds een aanvraag doen bij OCMW Gent voor een individueel verminderd tarief.

Over welk bedrag gaat het hier?

Naargelang jouw situatie kan het OCMW: 

 • ​het vastgelegde tarief halveren (met een minimum van 6,00 euro per dag);
 • het standaardminimumtarief van 6,00 euro toekennen;
 • het laagst mogelijke tarief van 1,89 euro toekennen (o.a. voor wie leefloon of schuldhulp ontvangt).

Het toegekende tarief is geldig voor 1 jaar. Daarna herbekijkt OCMW Gent jouw situatie. Het OCMW zal de beslissing per brief meedelen aan jou en aan Kind & Gezin.

Volg je een opleidingstraject bij OCMW of VDAB en krijg je van Kind en Gezin al het tarief van 3,60 euro, maar heb je moeite om dit te betalen? Dan kan je nog steeds vragen aan OCMW Gent om het laagste tarief (1,89 euro) toe te kennen.

Ben je een minderjarige schoolgaande moeder? Dan krijg je automatisch het tarief van 1,89 euro per dag, als je opvang gebruikt die het inkomenstarief toepast.

Er is een afspraak met OCMW Gent dat gezinnen met een leefloon in Gent en ouders van kinderen met een medische kaart (= gezinnen zonder geldige verblijfsdocumenten, kinderen op de vlucht) ook dit laagste tarief betalen.

Het verminderd tarief is ook van toepassing voor weekendopvang en vakantieopvang (0-3 jaar).

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag bij Kind en Gezin:

 • Identiteitskaart;
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting.

Voor de aanvraag bij OCMW Gent:

 • ​Identiteitskaart;
 • Tariefberekening door Kind en Gezin;
 • Bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen (huishuur, energiekosten,…);
 • Bewijzen van je inkomsten (loonfiches, kinderbijslag, uitkering,…).

Welke stappen zijn er?

Aanvraag via Kind en Gezin

Je vraagt een verminderd tarief aan

 • ​via de website Kind en Gezin
 • via de Kind en Gezin-lijn: 078 15 01 00

Heb je moeite met je aanvraag? Je opvanglocatie kan je helpen of de aanvraag voor jou in orde brengen.

Aanvraag via het OCMW

Een maatschappelijk werker doet een sociaal-financieel onderzoek. Op basis hiervan kan het OCMW beslissen om een verminderd tarief toe te kennen. 

 • Ben je al cliënt bij OCMW Gent? Vraag hulp aan jouw maatschappelijk werker.
 • Ben je nog geen cliënt? Ga naar het welzijnsbureau in je buurt. Een maatschappelijk werker helpt je met je vraag.

Je ontvangt een aangepast attest dat je aan de verantwoordelijke van jouw opvanglocatie kan afgeven.

 

Hulp nodig bij je aanvraag of vragen?

Wens je nog extra informatie over jouw aanvraag of moet je nog een aanvraag indienen? 

Contacteer het Groeiteam, of maak een afspraak. Hou het nummer van je aanvraag bij de hand, zo helpen we je snel verder.