Verminderd tarief kinderopvang

Heb je een beperkt inkomen, dan kunnen Kind & Gezin en OCMW Gent je een individueel verminderd tarief toekennen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Kind en Gezin kan aan mensen met een beperkt inkomen een kortingstarief (individueel verminderd tarief) toekennen. 
OCMW Gent kan daarnaast een verminderd tarief toekennen aan wie moeite heeft om de kosten voor opvang te betalen. Dit tarief kan nog lager zijn dan dat van Kind en Gezin.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij Kind en Gezin:

Je kan een individueel verminderd tarief aanvragen bij Kind en Gezin als:

 • de opvanglocatie (stedelijk of privé) werkt met het inkomensgerelateerd tarief;
 • je een werkloosheidsvergoeding ontvangt;
 • je inkomen met 50% is gedaald tegenover het inkomen dat als basis diende voor de berekening van je tarief;
 • er een officiële wijziging is in je gezinssituatie (bijv. bij huwelijk, echtscheiding,…) waardoor het tarief berekend moet worden op basis van een ander inkomen;
 • je een bijkomend kind ten laste hebt;
 • je een opleiding volgt bij VDAB of OCMW.
   

Bij OCMW Gent:

Kan je je (verminderd) tarief voor kinderopvang niet betalen? Dan kan je steeds een aanvraag doen bij OCMW Gent voor een individueel verminderd tarief.

Over welk bedrag gaat het?

Bij Kind en Gezin

Jouw individueel verminderd tarief wordt op maat berekend op basis van jouw inkomen.

Ben je een minderjarige schoolgaande moeder? Dan krijg je automatisch het tarief van 1,67 euro per dag, als je een opvang gebruikt die het inkomenstarief toepast.


Bij OCMW Gent

 

Naargelang jouw situatie kan het OCMW: 

 • ​het vastgelegde tarief halveren (met een minimum van 5,32 euro per dag);
 • het standaardminimumtarief van 5,32 euro toekennen;
 • het laagst mogelijke tarief van 1,67 euro toekennen (o.a. voor wie leefloon of schuldhulp ontvangt).

Volg je een opleidingstraject bij OCMW of VDAB en krijg je van Kind en Gezin al het tarief van 3,19 euro, maar heb je moeite om dit te betalen? Dan kan je nog steeds vragen aan OCMW Gent om het laagste tarief (1,67 euro) toe te kennen.

 

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag bij Kind en Gezin:

 • Identiteitskaart;
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting.

Voor de aanvraag bij OCMW Gent:

 • ​Identiteitskaart;
 • Tariefberekening door Kind en Gezin;
 • Bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen (huishuur, energiekosten,…);
 • Bewijzen van je inkomsten (loonfiches, kinderbijslag, uitkering,…).

Welke stappen zijn er?

Aanvraag via Kind en Gezin

Je vraagt een verminderd tarief aan

Heb je moeite met je aanvraag? Je opvanglocatie kan je helpen of de aanvraag voor jou in orde brengen.
 

Aanvraag via het OCMW

Een maatschappelijk werker doet een sociaal-financieel onderzoek. Op basis hiervan kan het OCMW beslissen om een verminderd tarief toe te kennen. 

  Het toegekende tarief is geldig voor 1 jaar. Daarna herbekijkt OCMW Gent jouw situatie. Het OCMW zal de beslissing per brief meedelen aan jou en aan Kind & Gezin.