Welzijnsbureau Gent Noord - Antenne Wijkkantoor Rabot - Openingsuren en adressen

Bijkomende informatie

Vragen? Neem dan rechtstreeks contact met je maatschappelijk werker of contacteer het OCMW via gentnoord@ocmw.gent of telefonisch: 09 266 99 11.

Zoek hier het welzijnsbureau of antenne in jouw buurt.

Locatie