'Voorlezen aan Huis' viert 20 jaar: al 10.000 verhalen bij kinderen thuis

In 20 jaar tijd werden al 2.000 studenten ingezet, en meer dan 10.000 voorleesbeurten gerealiseerd.

Op 28 november 2019 vieren Onderwijscentrum Gent en Arteveldehogeschool 20 jaar 'Voorlezen aan Huis', een project voor en door studenten kleuteronderwijs en Gentse gezinnen met vijf- en zesjarige kinderen. In 20 jaar tijd werden al 2.000 studenten ingezet, en meer dan 10.000 voorleesbeurten gerealiseerd.

Leren van elkaar

Tijdens het jaarlijkse project 'Voorlezen aan Huis' gaan alle tweedejaarsstudenten van de opleiding kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool regelmatig langs bij een gezin. De studenten gaan aan huis om er voor te lezen, te spelen en te praten over een verhaal dat ze hebben meegebracht. Kennismaken met het Nederlands en de voorleestraditie die daarbij hoort, is een verrijking voor ouders en kinderen. De studenten zelf leren veel van hun contacten met de gezinnen, die vaak leven vanuit een andere traditie of in moeilijkere omstandigheden. Deze wisselwerking maakt dat zowel studenten als gezinnen telkens opnieuw blij uitkijken naar de ontmoetingen.

Het gaat veelal om families waar voorlezen niet evident is. Laag­ge­let­terd­heid, een andere thuistaal of kansarmoede staan veelal in de weg van regelmatige voor­lees­beur­ten, waarvan we weten dat ze zo belangrijk zijn om de taal­ont­wik­ke­ling van kinderen te stimuleren. Met dit project kunnen we het verschil maken.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Bij aanvang van het project krijgen de studenten een rondleiding in de spelotheek of bibliotheek en uitleg over Brede School, een netwerk van scholen en organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, die samenwerken rond de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo kunnen de studenten de gezinnen informeren en krijgen de families de achtergrond van de wijk mee.

Historiek

Het project 'Voorlezen aan Huis' werd geboren in de schoot van Brede School, die samenwerkte met de basisscholen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham: Sint-Salvator, De Triangel, Methodeschool De Buurt en De Mozaïek-scholen met vestigingen Het Klaverblad, Blaisantnest en De Mozaïek. Later volgden ook 't Klimrek Reinaertstraat en Edugo Sint-Bernadette. Ook de spelotheken en bibliotheken in de buurt zetten mee hun schouders onder 'Voorlezen aan Huis'. Door de sterktes van de verschillende partners te benutten, ontstaat een gedeelde deskundigheid en een groter draagvlak voor andere initiatieven van Brede School. In Arteveldehogeschool vonden de initiatiefnemers een lange-termijnpartner, die ondertussen al 20 jaar bij het project betrokken is.

De twintigste verjaardag wordt gevierd op donderdag 28 november 2019 tussen 13.30 uur en 16 uur tijdens een groot boeken- en voorleesfeest in de betrokken scholen, samen met alle kinderen, studenten, gezinnen en medewerkers.