Onderzoek moet zorgen voor betaalbare maaltijden in meer kleuterscholen

De Stad investeert de komende vier jaar ruim anderhalf miljoen euro in gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden in meer kleuterscholen.

De Stad Gent investeert de komende vier jaar ruim anderhalf miljoen euro in gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden in meer Gentse kleuterscholen. Via een onderzoek wil de Stad ook te weten komen welke impact duurzame en betaalbare maaltijden hebben op de kleuters in de klas, en hoe meer scholen zo'n maaltijden kunnen aanbieden.

In de stedelijke scholen en kinderopvang biedt de Stad Gent per dag al 5.000 betaalbare, gezonde en duurzame warme maaltijden aan. Nu wil de Stad ook kleuterscholen uit andere netten betrekken in dit proces. De Stad voert daarom vanaf september 2021 een onderzoek uit in kleuterscholen uit alle netten om na te gaan wat scholen nodig hebben om gezonde en betaalbare maaltijden aan te bieden, en welke effecten die maaltijden hebben op de kleuters en hun gezinnen.

De onderzoekers brengen de drempels met betrekking tot de organisatie, infrastructuur of budget in kaart, en zullen ook samenwerken met steden zoals Antwerpen en Leuven, waar gelijkaardige projecten lopen. Voor scholen die nog geen schoolmaaltijden aanbieden, gaat de Stad na hoe ze daarmee kunnen beginnen. Er wordt ook extra aandacht besteed aan hoe scholen maaltijden betaalbaar kunnen maken voor kinderen in precaire leefomstandigheden. De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Eerder onderzoek wees uit dat een gezonde en volwaardige maaltijd kúnnen krijgen cruciaal is in de strijd tegen kansarmoede bij kinderen en jongeren. Daarom laten we nu onderzoeken hoe kleuters presteren als ze warme maaltijden krijgen op school.

Rudy Coddens , schepen van Gezondheid

In de stedelijke scholen en kinderopvang bieden we 5.000 betaalbare warme maaltijden per dag aan. Daarin is Gent al koploper. Dit project geeft de kans om het aanbod aan school­maal­tij­den uit te breiden in andere scholen. En het onderzoek laat toe om stil te staan bij de bredere effecten op het schoollopen en de rand­voor­waar­den die scholen nodig hebben om de maaltijden te kunnen aanbieden.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs en Opvoeding