Nieuw Leer­steun­cen­trum Pilar begeleidt leerlingen met specifieke noden

Het team bestaat uit onder meer leerkrachten, logopedisten en ergotherapeuten. Ook leerkrachten zelf kunnen via Pilar vormingen volgen.

Leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs kunnen vanaf 1 september ondersteuning krijgen via het nieuwe Stedelijk Leersteuncentrum Pilar, dat alle expertise bundelt. Het team bestaat uit onder meer leerkrachten, logopedisten en ergotherapeuten. Ook leerkrachten zelf kunnen via Pilar vormingen volgen.

In Vlaanderen worden vanaf september verschillende 'leersteuncentra' opgericht. Via die weg kunnen leerlingen uit het gewoon onderwijs met specifieke noden ondersteuning op maat krijgen. In Gent neemt onder andere het nieuwe Stedelijk Leersteuncentrum Pilar vanaf 1 september die rol op zich. Het team bestaat uit onder meer leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten en orthopedagogen. Zij worden ingeschakeld in functie van de noden en ondersteuningsvragen van de leerlingen en gaan ter plaatse in de scholen om hen te begeleiden.

De naam Pilar werd gekozen door het team zelf. Pilar is Spaans en de naam betekent kracht. Pilar verwijst ook naar steunpilaar. Leersteun helpt om leerlingen en leerkrachten in hun kracht te zetten.

Kina Steenhaut , directeur Leersteuncentrum Pilar

Aanmelden via school en CLB

Wanneer de school merkt dat een leerling specifieke noden heeft, kan er samen met de ouders en het CLB een traject worden opgestart. Het CLB maakt een verslag en kijkt welk type leersteun er nodig is. Vervolgens meldt de school de leerling aan bij Pilar en wordt samen met ouders, leerkrachten en CLB een traject op maat uitgewerkt. Ouders kunnen hun kind dus niet rechtstreeks aanmelden bij Pilar.

Ons Leer­steun­cen­trum bundelt heel wat expertise en moet hét aanspreekpunt worden voor scholen die vragen hebben over het onderwijs aan leerlingen die bijkomende onder­steu­nings­no­den hebben. Dit alles om leerlingen met een beperking ook de kans te geven in het gewoon onderwijs school te kunnen lopen.

Evita Willaert , schepen van Onderwijs

Ook voor leerkrachten

Naast trajecten voor leerlingen kunnen ook leerkrachten en ander schoolpersoneel bij Pilar terecht voor vormingen rond thema's als dyscalculie, autisme spectrum stoornis, of voor tips over hoe ze bijvoorbeeld de concentratie van leerlingen kunnen verhogen. Die vormingen vinden plaats op de school zelf en worden gegeven door leerondersteuners met kennis en expertise van de doelgroep.