Luchtreinigers in drie scholen als deel van weten­schap­pe­lijk onderzoek

De Stad Gent wil onder de loep nemen hoe ze op een duurzame manier de luchtkwaliteit in klaslokalen kan verbeteren.

In drie Gentse stadsscholen komen in totaal negen luchtreinigers als deel van een wetenschappelijk onderzoek van KU Leuven en TU Eindhoven. Op die manier wil de Stad Gent onder de loep nemen hoe ze op een duurzame manier de luchtkwaliteit in klaslokalen kan verbeteren.

De Stad Gent plaatst in totaal negen luchtreinigers verspreid over verschillende klaslokalen in drie stadsscholen: Freinetschool Het Tandwiel, Freinetschool De Spiegel en Basisschool Désiré Van Monckhoven. Aan de hand van vier filters filteren de luchtreinigers stofdeeltjes en schadelijke ziektekiemen uit de lucht. Zo’n toestel kan de lucht in de klas tot zes keer per uur filteren, zonder kostbaar warmteverlies in het klaslokaal.

Veel van onze leerlingen hebben de voorbije jaren les gevolgd met mondmaskers in lokalen met open ramen. Dat zorgde voor een gebrek aan comfort en veel warmteverlies. Elk initiatief om dat aan te pakken, verdient onze steun. Dit doen we als schoolbestuur zonder tussenkomst van Vlaanderen. We hopen dat dit onderzoek - indien de conclusies positief zijn - leidt tot een Vlaamse strategie die scholen in staat stelt hierin te investeren.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Het wetenschappelijk onderzoek van KU Leuven, TU Eindhoven en enkele andere partners staat onder leiding van Prof dr. Ir. Bert Blocken, Dr. Ir. Leen Peeters en viroloog Prof. Dr. Marc Van Ranst. Het onderzoek loopt tot het einde van het schooljaar, mogelijk tot eind 2022, en moet uitwijzen in welke mate een goede filtering besmettingen kan terugdringen.

Ook na corona is luchtkwaliteit van belang. Gezien in bestaande gebouwen het niet evident is een ven­ti­la­tie­sys­teem te voorzien, kunnen luchtreinigers ons helpen terwijl we werken aan een structurele oplossing. 

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

In totaal kost de deelname aan het onderzoek de Stad 29.254.50 euro. In afwachting van de resultaten blijft de Stad inzetten op een gezonde luchtcirculatie. Onlangs werden daarvoor meer dan 1.500 CO2-meters aangekocht voor in totaal 85 stadsscholen.