'Groot Dictee van NT2' in stadhuis zet cursisten Nederlands in de kijker

CVO Gent organiseert op donderdag 12 december 2019 voor het eerst het Groot Dictee van NT2 (Nederlands als 2de taal).

CVO Gent organiseert op donderdag 12 december 2019 voor het eerst het Groot Dictee van NT2 (Nederlands als 2de taal). Ruim 100 cursisten deden mee aan de preselecties, 20 finalisten nemen het straks in het stadhuis tegen elkaar op. Het initiatief komt van een NT2-leraar die de inspanningen van de cursisten in de kijker wil zetten.

Waardering voor alle inspanningen

De leerkrachten en cursisten van NT2 (volwassenen) zijn al enkele weken bezig met het project. Ruim 100 cursisten uit de hogere jaren namen in hun klassen deel aan de preselecties. Een 20-tal maakt zich nu klaar voor de finale inhet Gentse stadhuis, een knipoog naar het Groot Dictee der Nederlandse Taal dat in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag plaatsvindt. In de Gentse gemeenteraadszaal krijgen de finalisten én het publiek een uitdagend dictee voorgeschoteld. De cursist met het minste aantal fouten mag zich na afloop de best spellende nieuwe Gentenaar noemen. De winnaar krijgt een wisselbeker overhandigd.

De organisatie van dit dictee is een waardering voor alle inspanningen die de leerkrachten en cursisten van NT2 leveren. Een goede beheersing van het Nederlands is een belangrijk toegangsticket om in een stad als Gent helemaal mee te draaien. Dit initiatief brengt deze inspanningen op een positieve manier onder de aandacht.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Vanuit de leefwereld van de nieuwkomer

Het idee voor dit dictee ontstond bij Peter Van Wiele, zelf leraar NT2. Zijn jarenlange ervaring leerde dat anderstaligen andere spellinguitdagingen hebben dan Nederlandstaligen, vooral omdat de structuur van hun moedertaal vaak anders opgebouwd is. Samengestelde woorden zijn vaak moeilijk: moeten die nu aan elkaar, van elkaar of met een koppelteken? Met deze en andere insteken ging Peter aan de slag om een tekst te schrijven vanuit de leefwereld van een nieuwkomer. Het is een uitdagend dictee geworden met een grappige én prikkelende inhoud, naar voorbeeld van het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

De finalisten: wie zijn ze

Het Groot Dictee van NT2 wil cursisten op een ludieke en alternatieve manier met de Nederlandse taal laten omgaan. Het initiatief toont ook het engagement van de deelnemers, die dagelijks met onze complexe taal aan de slag gaan. En dat de drive groot is, bewijst onder andere Debjani P. Mansingh, die deelneemt aan de finale hoewel zij vorige week is bevallen.