Davo Maras wint Inclu-Scriptieprijs 2022

In zijn winnende scriptie doet de student onderzoek naar de ervaringen van transgender personen in Belgische gevangenissen.

Student Davo Maras heeft vandaag de zevende Inclu-Scriptieprijs gewonnen. In zijn scriptie ‘Transgender personen achter gender-binaire tralies’ doet hij onderzoek naar de ervaringen van (ex-)gedetineerde transgender personen in Belgische gevangenissen.

De Inclu-Scriptieprijs, vroeger de Scriptieprijs DiverGent, is een erkenning van de Stad Gent en de Universiteit Gent voor het werk van studenten op vlak van sociaal, kritisch engagement. De prijs werd vandaag, op 4 mei 2022, voor de zevende keer uitgereikt. Een onafhankelijke jury van professoren en onderzoekers uit verschillende disciplines en een beleidsmedewerker van de Stad Gent en van de Universiteit Gent kozen uit 31 scripties drie laureaten en de uiteindelijke winnaar. In zijn scriptie geeft Davo Maras een stem aan een moeilijk bereikbare, onderbelichte groep waar in België amper onderzoek naar gebeurt.

Mijn thesis bouwt op de geleefde ervaringen van transgender personen in Belgische gevangenissen. Ik wil dat hun verhalen en unieke pijnpunten gehoord worden en naar buiten komen.

Davo Maras , winnaar Inclu-Scriptieprijs 2022

De masterproef belicht onder meer de dagelijkse moeilijkheden voor transgender personen in Belgische gevangenissen, instituten met een zeer strikte scheiding tussen mannen en vrouwen. Maras gebruikt daarvoor ervaringen van (ex)-gedetineerde transgender personen, gevangenispersoneel en externe zorgverleners. Hij besluit zijn studie met te stellen dat de roep om een penitentiair beleid dat rekening houdt met genderdiversiteit steeds luider wordt.

Onderzoek, participatie en beleid gaan hand in hand. Zo doen we al beroep op erva­rings­des­kun­di­gen om de realiteit van transgender en non-binaire personen naar beleid te vertalen. Dat resulteert bijvoorbeeld in concrete adviezen om publiek sanitair en dienst­ver­le­ning toegankelijker te maken. De scripties van de laureaten zullen ons opnieuw frisse inzichten voorschotelen die we meenemen in onze beleidskeuzes.

Astrid De Bruycker , schepen van Welzijn, Gelijke Kansen en Participatie

Davo Maras ontvangt niet alleen een cheque van 500 euro, maar kan ook publiceren in de vaktijdschriften ‘Samenleving en Politiek’ en ‘Journal of Diversity and Gender Studies’. De andere laureaten, Milan Vogelaers en David Vrambout, krijgen allebei een eervolle vermelding voor hun masterscriptie, respectievelijk 'Predictive policing vanuit een antidiscriminatieoogpunt' en 'Diversiteit in Sociale Huisvesting: verbrede leefomgevingen door diversiteits-sensitief ontwerp van overgangsruimten’.

Als universiteit geloven we dat de wereld erop vooruit gaat dankzij ‘durfdenkers’ die ingaan tegen dominante opvattingen, sterke overtuigingen en conventionele kaders. Dat is ook wat we met de Inclu-Scriptieprijs willen aanprijzen. Een masterscriptie die ons durft uit te nodigen om stil te staan bij ons eigen handelen, onze eigen structuren en van­zelf­spre­kend­he­den, en buiten het klassieke kader te denken. Dat is wat ‘diversiteit en inclusie’ belichaamt. Het onzichtbare zichtbaar maken.

Mieke van Herreweghe , vicerector Universiteit Gent

Contact