8.000 studenten nemen deel aan nieuwe enquête over Gentse koten

Bijna de helft van de studenten die in Gent op kot zitten, verblijft in de binnenstad. 43,5 procent woont in een 'traditioneel kot'.

Zo'n 8.000 studenten hebben een enquête ingevuld over studentenhuisvesting in Gent. De resultaten van die nieuwe jaarlijkse bevraging zijn nu bekend. Bijna de helft van de studenten die in Gent op kot zitten, verblijft in de binnenstad. 43,5 procent woont in een 'traditioneel kot'. In 2023 bedroeg de gemiddelde huurprijs maandelijks 522,74 euro (inclusief kosten).

Om tot een betere monitoring van het aanbod en de prijs van studentenkoten te komen, organiseren de Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen voortaan elk academiejaar samen een digitale bevraging bij studenten die op kot zitten of willen. De eerste resultaten zijn nu bekend. Zo'n 8.000 studenten namen deel, waarvan bijna 5.100 studenten effectief op kot zitten.

45,7 procent van de bevraagde kotstudenten in Gent, zit op kot in de binnenstad. Ook de Stationsbuurt Noord, de omgeving van het UZ/Nieuw Gent en de Stationsbuurt Zuid huisvesten veel kotstudenten. Ongeveer 5 procent van de studenten zit buiten Gent op kot, waarvan de helft in de buurgemeenten (vooral Merelbeke en Melle).

43,5 procent van de bevraagde kotstudenten in Gent woont in een 'traditioneel kot' in een kleinschalige kamerwoning. Daarna volgen de grootschalige studentenaccommodaties (27,4 procent) en huizen of appartementen (26,1 procent). 1,9 procent betrekt een kamer in een hospitawoning, een opvallende stijging ten opzicht van de grootschalige studie over Gentse studentenhuisvesting in 2021.

Op kot gaan wordt steeds duurder. In 2020 betaalden Gentse kotstudenten gemiddeld 401 euro, in 2023 is dat 522,74 euro (inclusief alle kosten). Dat stemt overeen met de gemiddelde prijs voor een kamer die via de kotenzoeker van Kotatgent wordt geadverteerd. Voor 38 procent van de studenten die niet op kot zitten, is de hoge huurprijs de belangrijkste reden om niet op kot te gaan. Ook voor een derde van de kotstudenten zelf is de huurprijs te hoog. 63 procent van de kotstudenten is tevreden over de prijs-kwaliteit, 4 procent vindt de kwaliteit van zijn kot ondermaats.

Een goed beleid vergt goede data. Daarom lieten we in 2021 een grootschalige studie stu­den­ten­huis­ves­ting uitvoeren en sloten we vorig jaar een akkoord met de hoger­on­der­wijs­in­stel­lin­gen om samen tot een betere monitoring van stu­den­ten­huis­ves­ting te komen. Deze jaarlijkse bevraging is uniek in Vlaanderen en levert een schat aan data op om ons beleid rond stu­den­ten­huis­ves­ting verder vorm te geven.

Tine Heyse , schepen van Wonen