Subsidies voor buitenschoolse opvang in niet-stedelijke Gentse scholen

Niet-stedelijke basisscholen die buitenschoolse opvang organiseren, kunnen hiervoor subsidies aanvragen.

De Stad Gent biedt ondersteuning aan niet-stedelijke Gentse kleuter- en lagere scholen die buitenschoolse opvang organiseren op schooldagen. Er zijn 2 subsidies die scholen kunnen aanvragen:

  • Opvangsubsidie voor de organisatie van buitenschoolse opvang
  • Vormingssubsidie voor de vorming van opvangbegeleiders

Opvangsubsidie voor de organisatie van buitenschoolse opvang

Bedrag

De opvangsubsidie bestaat uit een vast en variabel bedrag. Meer info vind je in het nieuwe subsidiereglement dat de Gemeenteraad goedkeurde op 30 mei 2023.

Aanvraag

Een aanvraag indienen voor het schooljaar 2024-2025 kan ten vroegste op 1 april 2024 en ten laatste op 1 mei 2025.

Vormingssubsidie voor de vorming van opvangbegeleiders

Voor wie?

Elke school die al een opvangsubsidie voor het schooljaar 2023-2024 in het kader van het subsidiereglement heeft ontvangen, kan voor dit schooljaar een extra subsidie voor vorming van opvangbegeleiders aanvragen.

Bedrag

Er kan een vormingssubsidie aangevraagd worden voor het totaalbedrag van de gemaakte vormingskosten, voor een maximum van 250 euro per schooljaar per vestiging.

Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend ten vroegste op 1 april en ten laatste op 1 mei van het schooljaar waarin de vorming gevolgd wordt.

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement voor de buitenschoolse opvang voor niet-stedelijk kleuter- en lager onderwijs.

Iedereen die een opvangsubsidie voor een schooljaar heeft aangevraagd, krijgt het aanvraagformulier voor de vormingssubsidie voor 1 april van dat schooljaar per mail toegestuurd. Denk je toch in aanmerking te komen voor deze vormingssubsidie en heb je geen mail ontvangen? Vraag het formulier aan door te mailen naar subsidieschoolopvang@stad.gent.

Procedure en voorwaarden

Lees alles na in het subsidiereglement voor de buitenschoolse opvang voor niet-stedelijk kleuter- en lager onderwijs.