Subsidies voor buitenschoolse opvang in niet-stedelijke Gentse scholen

Niet-stedelijke basisscholen die buitenschoolse opvang organiseren, kunnen hiervoor subsidies aanvragen.

De Stad Gent biedt ondersteuning aan niet-stedelijke Gentse kleuter- en lagere scholen die buitenschoolse opvang organiseren op schooldagen. Er zijn 2 subsidies die scholen kunnen aanvragen:

 • Opvangsubsidie voor de organisatie van buitenschoolse opvang
 • Vormingssubsidie voor de vorming van opvangbegeleiders

Opvangsubsidie voor de organisatie van buitenschoolse opvang

Bedrag

De opvangsubsidie bestaat uit een vast en variabel bedrag:

Vast bedrag:

 • 2.000 euro per schoolvestiging die buitenschoolse opvang organiseert.
 • vermeerderd met 1.000 euro indien er ook op woensdagnamiddag opvang is tot 17 uur.

Variabel bedrag wordt bepaald op basis van het aantal regelmatige leerlingen in de vestiging(en) die van de opvang gebruik kunnen maken:

 • Voor leerlingen uit het gewoon onderwijs: 5 euro per kleuter, 4 euro per lagere schoolkind.
 • Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs: 6 euro per kleuter, 5 euro per lagere schoolkind.

Het aantal regelmatige leerlingen wordt als volgt geteld:

 • Indien de school zowel kleuters als lagere schoolkinderen heeft, worden kleuters en lagere schoolkinderen apart geteld.
 • Voor bestaande vestigingen geldt de telling op 1 februari van het voorgaande schooljaar.
 • Voor nieuwe vestigingen geldt het leerlingenaantal van de tweede maandag van september van het schooljaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.
 • Voor scholen en vestigingen die samenwerken en de opvang voor hun leerlingen op één of meer gezamenlijke locaties organiseren, kunnen de leerlingen van de verschillende vestigingen samengeteld worden.
 • Enkel voor het buitengewoon onderwijs: leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer, schoolvervangende dagopvang en schoolaanvullende dagopvang (MFC, Semi-internaat, …) worden niet meegeteld.

Aanvraag

Een aanvraag indienen kan ten vroegste op 1 juni en ten laatste op 1 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement voor de buitenschoolse opvang voor niet-stedelijk kleuter- en lager onderwijs.

Vormingssubsidie voor de vorming van opvangbegeleiders

Voor wie?

Elke school die al een opvangsubsidie voor het schooljaar 2021-2022 in het kader van het subsidiereglement heeft ontvangen, kan voor dit schooljaar een extra subsidie voor vorming van opvangbegeleiders aanvragen.

Bedrag

Er kan een vormingssubsidie aangevraagd worden voor het totaalbedrag van de gemaakte vormingskosten, voor een maximum van 250 euro per schooljaar per vestiging.

Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend ten vroegste op 1 april en ten laatste op 1 mei van het schooljaar waarin de vorming gevolgd wordt.

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement voor de buitenschoolse opvang voor niet-stedelijk kleuter- en lager onderwijs.

Iedereen die een opvangsubsidie voor het schooljaar 2021-2022 heeft aangevraagd, krijgt het aanvraagformulier voor de vormingssubsidie voor 1 april 2022 per mail toegestuurd. Denk je toch in aanmerking te komen voor deze vormingssubsidie en heb je geen mail ontvangen? Vraag het formulier aan door te mailen naar subsidieschoolopvang@stad.gent.

Stad.gent regelgeving

De hele procedure en alle voorwaarden kun je nalezen in het subsidiereglement voor de buitenschoolse opvang voor niet-stedelijk kleuter- en lager onderwijs.