Subsidiereglement voor de buitenschoolse opvang voor niet-stedelijk kleuter- en lager onderwijs

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 maart 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 29 maart 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil vanaf schooljaar 2020-2021 ondersteuning bieden voor het organiseren van buitenschoolse opvang in niet-stedelijke Gentse scholen. In dit reglement worden de randvoorwaarden vastgelegd.

Er kunnen 2 subsidies aangevraagd worden: de opvangsubsidie voor de organisatie van buitenschoolse opvang en de vormingssubsidie voor de vorming van opvangbegeleiders.