Subsidie korte keten aanvragen

Vraag als Gentse landbouwer een subsidie aan tot max. 6000 euro voor het uitbouwen van korte keten initiatieven.

Inhoud

Waar gaat het over?

Sinds de coronacrisis is de verkoop via de korte keten populairder dan ooit. Wil je als Gentse landbouwer op deze trend inspelen, dan stelt de Stad Gent subsidies beschikbaar voor omschakeling naar korte keten. 
Je kan steun aanvragen voor adviesverlening over de mogelijkheden van korte keten op je landbouwbedrijf. Via dit advies kan je bijvoorbeeld een antwoord krijgen op de vraag welke vorm van korte keten best past op jouw bedrijf; hoeveel de benodigde investeringen kosten of aan welke regels je moet voldoen. Daarnaast is er ook steun voor investeringen die nodig zijn om korte keten uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een machine om ijs of kaas te maken of het ontwikkelen van een online verkooppunt.

Wat zijn de voorwaarden?

De Stad Gent verleent de subsidies onder volgende voorwaarden:

 • Je bent een landbouwer met een landbouwbedrijf op het grondgebied van Gent.
 • Je landbouwbedrijf is structureel gezond (of was dat vóór de aanvang van de coronamaatregelen op 14 maart 2020, zie details in reglement).
 • Je kan de subsidie aanvragen voor activiteiten die erop gericht zijn om landbouwproducten die op je eigen landbouwbedrijf worden geproduceerd te vermarkten in Gent.
 • Je kan de subsidie aanvragen voor onkosten gemaakt tussen 14 maart 2020 en 30 september 2022 (al gemaakte kosten of nog te maken kosten).

Het verlenen van de subsidies kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Hoeveel bedraagt de subsidie

 • Adviesverlening korte keten: tot 1.000 euro (maximum 60% van je onkosten)
 • Investeringen korte keten: tot 5.000 euro (maximum 60% van je onkosten)

De landbouwer kan een aparte aanvraag indienen voor de subsidie m.b.t. "Adviesverlening korte keten" en voor de subsidie m.b.t. "Investeringen korte keten" of kan beide subsidies gezamenlijk aanvragen.

Wat heb ik nodig?

 • ondernemingsnummer.
 • een offerte voor het advies en/of de investering die je wil aanvragen OF de facturen hiervan, indien je het advies al verkregen hebt en/of de investering al gemaakt hebt.
 • bewijsstukken dat je bedrijf structureel gezond was voor 14 maart 2020.
 • identiteitskaart als je de aanvraag online wil indienen.

Welke stappen zijn er?

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het aanvraagformulier onderaan deze pagina bij 'documenten'. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie, al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je nodig hebt.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze dan bij de hand.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier hier en print het af. Je kan het ook bestellen of persoonlijk afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kan je opsturen (Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent) of bij het OOG binnenbrengen.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor adviesverlening en investeringen in korte keten voor landbouwers voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022