Subsidiereglement voor adviesverlening en investeringen in korte keten en biologische landbouw voor landbouwers

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 oktober 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 oktober 2021

Beschrijving

De Stad Gent kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een subsidie toekennen aan Gentse landbouwers met als doel landbouwers te ondersteunen bij het (geheel of gedeeltelijk) omschakelen van hun bedrijf naar korte keten verkoop en/of biologische landbouw.

Eén van de doelstellingen van de Gentse voedselstrategie Gent en Garde is een korte en duurzame voedselketen. Daarom wil Stad Gent Gentse landbouwers stimuleren om de mogelijkheden van korte keten te verkennen en uit te bouwen op hun bedrijf. Ook de omschakeling naar biologische landbouw past in deze transitie naar een duurzamere landbouwproductie. Biologische landbouw en korte keten versterken elkaar bovendien en vormen een belangrijke sleutel tot een duurzame en korte voedselketen.

De subsidie kan worden toegekend voor adviesverlening aan de landbouwer en/of voor investeringen met het oog op omschakeling naar of uitbreiding van korte keten verkoop en/of biologische landbouw.