Overheidsopdrachten: veiligheid, gezondheid, welzijn en orde

Algemene voorschriften voor veiligheid, gezondheid, welzijn en orde bij overheidsopdrachten

Wanneer u als derde een overheidsopdracht uitvoert voor de Stad Gent moet u zich houden aan de voorschriften voor veiligheid, gezondheid, welzijn en orde.

Lees de algemene voorschriften

Veiligheid, gezondheid, welzijn en orde PDF (818.86 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Opslag en behandeling van gasflessen PDF (408.86 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Ladders PDF (336.65 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Ladders - controle vóór gebruik PDF (383.42 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Ladders - gebruiksomstandigheden PDF (484.67 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Ladders - veilig opstellen en werken PDF (370.66 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Opslag van gevaarlijke producten in recipiënten PDF (423.07 KB)

Lees de veiligheidsinstructie

Afgezonderd tewerkgestelde werknemers PDF (194.33 KB)