Psychosociaal welzijn van ondernemers

De Stad Gent schenkt aandacht aan het psychosociaal welzijn van ondernemers naar aanleiding van de coronacrisis en biedt hulp.

Midden maart 2020 verraste het coronavirus ons allemaal, van de ene dag op de andere. De gevolgen voor jou én je welzijn waren enorm. Welk scenario het voor jou ook werd (gedwongen sluiting, aanpassing van je aanbod of dienstverlening, …), je maakte er als ondernemer ondanks alles het beste van. En dat is knap. De Stad Gent bewondert dan ook de manier waarop elke ondernemer met de situatie omging en nog steeds omgaat.

Psychosociaal welzijn

Naast de economische steunmaatregelen wil de Stad Gent ook aandacht schenken aan het psychosociaal welzijn van alle Gentse ondernemers naar aanleiding van de coronacrisis.

Coronastress zet ontegensprekelijk je psychosociaal welzijn onder druk. Je voelt je misschien onzeker over de toekomst, je piekert misschien over je financiën en je work/life balance is even uit evenwicht.

Dienstverlening Stad Gent en partners

Heb je zorgen, twijfels of angsten? Ondervind je spanningen en kan je een mentale opkikker gebruiken? De Stad Gent en haar partners bieden je ondersteuning aan op psychosociaal vlak. Hieronder vind je de organisaties of diensten die jou kunnen helpen.

Psychosociale hulp in Gent

Verschillende diensten in Gent hebben een laagdrempelig aanbod waar je terecht kan voor advies en kortdurende hulp voor psychische problemen.

Ongeacht je leeftijd kan je terecht bij je vertrouwde huisarts wanneer je je niet goed voelt in je vel of wanneer je je zorgen maakt over jezelf, je relatie, je vrienden of je familie. Indien nodig zal je huisarts je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

In het kader van de relancemaatregelen maakte de Stad Gent extra middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Zo zijn onder meer 4 psychologen aangeworven voor 2 jaar die gratis psychologische hulp aanbieden aan kwetsbare Gentenaren, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn. Deze ondersteuning geldt ook voor ondernemers met psychische problemen. Om een beroep te doen op de hulp van deze psychologen is een doorverwijzing van de huisarts of een professioneel hulpverlener nodig. Meer informatie lees je hier.

Ondernemersloketten

Verschillende ondernemersloketten bieden psychologische hulp aan of lanceren trajecten om het welzijn van ondernemers te verbeteren. Zo biedt Liantis een traject ‘veerkrachtige zelfstandige’ aan.

Neem contact op met je ondernemersloket (ACERTA/Eunomia/FORMALIS/Liantis/Partena/Securex/Xerius) voor meer informatie.

OCMW

Zelfstandigen hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW. Deze maatschappelijke dienstverlening bestaat naast advies, hulp en begeleiding bij schulden en/of financiële steun ook uit psychologische hulp.

Belangrijk: Je kan hiervoor enkel terecht bij het OCMW na doorverwijzing door een maatschappelijk werker. Heb je nog geen maatschappelijk werker? Ga dan langs bij het welzijnsbureau in je buurt. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en bepaalt of OCMW Gent je verder kan helpen.

De OCMW-psychologen helpen je dan verder in jouw zoektocht naar gepaste hulp in Gent. Dat kan bij een van de vele partnerorganisaties voor psychosociale hulp of via een intern traject.

CAW

Als ondernemer in moeilijkheden kan je met elke vraag voor welzijn, inclusief persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen, opvang, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling terecht bij het Centrum voor Algemeen Welzijn in Gent. Via de website van het CAW kan je ook online een afspraak maken of chatten met een hulpverlener.

Tips van ondernemers

De nood aan concrete tips om veerkrachtig met deze crisis om te gaan is dan ook heel groot bij veel ondernemers. De Stad Gent wil dan ook alle Gentse ondernemers die het mentaal moeilijk hebben, inspireren en ondersteunen met hartverwarmende getuigenissen en concrete tips van andere ondernemers. Je leest ze hieronder. 

programma

Veerkrachtige tips van ondernemers