Overheidsopdrachten: veiligheid, gezondheid, welzijn en orde

Algemene voorschriften voor veiligheid, gezondheid, welzijn en orde bij overheidsopdrachten

Wanneer je als derde een overheidsopdracht uitvoert voor de Stad Gent moet je je houden aan de voorschriften voor veiligheid, gezondheid, welzijn en orde.

 

Veiligheid, gezondheid, welzijn en orde

Lees de algemene voorschriften PDF (818.86 KB)

Opslag en behandeling van gasflessen

Lees de veiligheidsinstructies PDF (408.86 KB)

Ladders

Lees de veiligheidsinstructies PDF (336.65 KB)

Ladders - controle vóór gebruik

Lees de veiligheidsinstructies PDF (383.42 KB)

Ladders - gebruiksomstandigheden

Lees de veiligheidsinstructies PDF (484.67 KB)

Ladders - veilig opstellen en werken

Lees de veiligheidsinstructies PDF (370.66 KB)

Opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Lees de veiligheidsinstructies PDF (423.07 KB)

Afgezonderd tewerkgestelde werknemers

Lees de veiligheidsinstructies PDF (194.33 KB)