Terug aan de slag na burn-out? De re-integratiebalans geeft houvast

De Re-integratiebalans is een online tool die ondersteuning biedt aan werkgevers en werknemers die terugkomen na een burn-out.

Met de Re-integratiebalans van de UGent kun je de kwaliteit van de re-integratie na burn-out te verbeteren. Vandaag loopt het nogal eens mis omdat velen worstelen met restsymptomen en de kans op herval aanwezig blijft. Op de website van de Re-integratiebalans kunnen medewerkers of zelfstandigen die terug aan de slag gaan, via een vragenlijst het verloop van hun re-integratie monitoren. Op die manier gaan er op tijd alarmbellen rinkelen als er toch nog iets misloopt.

Handvatten voor werkgevers

Ook als werkgever heb je er alle belang bij dat de re-integratie goed verloopt. De re-integratiebalans geeft je handvatten over hoe je als werkgever, leidinggevende of HR-medewerker de werknemer kan ondersteunen. Hoe hou je bijvoorbeeld contact tijdens de ziekteperiode? Pas je de job of werklast aan als de medewerker terugkomt? Zijn er andere werkgebonden issues die hebben bijgedragen tot de burn-out, en hoe verander je daar iets aan? De website bevat ook een leidraad over hoe je een re-integratiebeleid in je organisatie ontwikkelt.

De Re-integratiebalans is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek aan de UGent (Prof. Eva Derous en Claudia Rooman) en werd samen met Emino en met de steun van het Gentse Arbeidspact omgezet in een praktisch bruikbare tool.