“Met een goede architect en het nodige burenoverleg verliep onze uitbreiding vlot”

Maatwerkbedrijf Ryhove koos voor de uitbreiding van haar site bewust voor haar vertrouwde locatie binnen het stedelijk weefsel.

Het juiste bedrijf op de juiste plek. Dat is waar we met de Stad Gent hard op inzetten nu de economische ruimte alsmaar schaarser wordt. Om de druk op bedrijventerreinen draagbaar te houden en de weinige laatste percelen aan de juiste spelers toe te wijzen, is het voor bedrijven van belang om verder te kijken dan de voor de hand liggende locaties. Verweven noemen we dat. Want waarom zou een schaalbaar maakbedrijf of kantoor geen plek kunnen hebben binnen de stad? Maatwerkbedrijf Ryhove deed de denkoefening en besliste om te groeien binnen de stadsgrenzen van Gent. Hoe het dat deed en waarom vroegen we aan Youri Braeckman en Lieve De Clercq, algemeen directeur en personeelsverantwoordelijke van het oudste maatwerkbedrijf uit Oost-Vlaanderen.

Voor en na

Hallo Youri en Lieve, vertel ons anders nog eens kort wie of wat Ryhove is en waar jullie voor staan?

Youri: Ryhove is het oudste en een van de grootste maatwerkbedrijven van Oost-Vlaanderen. Onze missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier tewerk te stellen. Bij ons staat de mens centraal ipv het kapitaal. We leggen de focus op het werk op maat van onze medewerkers. Dat gaat van verpakkingswerk over elektromontage, een eigen groendienst en uitwerk waarbij onze maatwerkers in kleine teams aan de slag gaan bij onze klanten. Onze mensen kunnen veel taken aan, zolang ze maar niet te complex zijn. Concreet focussen we ons daarom op moeilijk te automatiseren taken.

Jullie hebben 3 vestigingen, waarvan de hoofdzetel in Gent zit. Waarop wordt hier gefocust?

Youri: Hier focussen we ons vooral op het verpakkingsverhaal. Herverpakken vooral, voornamelijk van producten uit de voedings- en cosmeticasector. Dat vraagt een grote efficiëntie en professionaliteit omdat in deze sectoren toch heel wat labels en certificaten nodig zijn.

Om efficiënter te werken, werd er enkele jaren terug fors geïnvesteerd in een verbouwing en uitbreiding van deze locatie. Geen evidentie in een woonwijk veronderstellen we?

Youri: Neen en ja. Maar er deed zich vooral een interessante opportuniteit voor toen de bandencentrale om de hoek, die aan ons perceel grensde, plots over te nemen stond. Hierdoor konden we relatief snel uitbreiden, zonder dat dit een grote impact op de buurt had.

Is er voor die uitbreidingsoefening dan nooit sprake geweest van verhuizen?

Youri: Toch wel. We hebben die oefening indertijd gedaan. Zo kwam de UCO site even op onze radar, maar dat bleek uiteindelijk onbetaalbaar. Zeker toen we de mogelijkheid kregen om de bandencentrale hierachter over te nemen en zo uit te breiden. Bovendien was de verankering met de buurt een belangrijke factor voor ons en onze medewerkers. Er heerste bijvoorbeeld ongerustheid omdat een locatie als de UCO-site minder makkelijk te bereiken zou zijn voor hen.

Voor de uitbreiding maakten de oude, lage gebouwen plek voor een nieuwe constructie. Zijn er uit de buurt dan geen klachten binnengelopen voor mogelijke overlast? En hoe hebben jullie dat aangepakt?

Lieve: Door een goede architect onder de arm te nemen. Die hield rekening met de smalle straat en ging mee op zoek naar oplossingen voor problemen waarmee we tot dan te kampen hadden. Zo stonden er vaak vrachtwagens op straat te lossen waardoor alles geblokkeerd was voor de bewoners bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we de buurtbewoners uitgenodigd en geïnformeerd over de werken en de plannen of welke impact die zouden hebben op de wijk.

  • Dankzij onze architect werd de nieuwbouw een mooie, heldere geluidsbuffer en garanderen we een betere ver­keers­door­stro­ming.

    Youri Braeckman, Algemeen directeur

Hoe is er dan concreet rekening gehouden met de buurt?

Lieve: Eerst en vooral hebben we hen toegelicht wat we hier doen en uitgelegd dat die activiteiten niet hinderlijk zijn voor de buurt. Met ons verpakkingsverhaal hebben we geen luide machines of geurhinder bijvoorbeeld. Daarnaast wilden we met de verbouwing niet alleen onze werking efficiënter laten verlopen, maar ook de inplanting in de buurt optimaliseren. Dat kon door het laden en lossen weg te trekken van de straat en de loskade achter een nieuwe gevel te steken. Al had de hoge gevel die daarvoor moest zorgen wel een impact op de buurt. Daarom bedacht de architect een ontwerp dat zich helemaal spiegelt aan de bestaande huizenrij. Onze voorgevel en dakpartij volgen het uitzicht van de andere huizen in de straat en de gevel werd opgetrokken uit glas om het minder zwaar te maken. Zo werd onze nieuwbouw een mooie, heldere geluidsbuffer en garanderen we een betere verkeersdoorstroming.

Mooi. Jullie lieten al vallen dat dit het oudste maatwerkbedrijf van Gent is. Hoe en waarom is dat dan ontstaan?

Youri: Onze eerste directeur werd op latere leeftijd getroffen door polio, een ziekte waardoor hij niet langer voor de klas kon staan. Door van de ene dag op de andere mindervalide te worden, ervaarde hij een grote impact op zijn leven. Samen met wat lotgenoten ging hij daarom op zoek naar een bezigheid. Niet veel later kregen ze een drukpers in handen en zo is dit avontuur begonnen. Ook vandaag hebben we trouwens nog een afdeling digitale drukkerij en grafische afwerking.

Is maatwerk eigenlijk rendabel? Hoeveel omzet draaien jullie bijvoorbeeld?

Youri: Los van de subsidies, draaien we een jaarlijkse omzet van 7 miljoen euro. Maar in een maatwerkbedrijf draait het om de mensen, niet om het kapitaal. We hebben dus zeker een verantwoording naar de maatschappij af te leggen. Want zonder subsidies zouden we niet kunnen bestaan. Anderzijds financieren we de gebouwen en machines wel met eigen kapitaal. Wat dat betreft moeten we dus wel een zekere rendabiliteit hebben. Daarom ook dat we steeds meer professionaliseren.

Maatwerkbedrijven zijn dus een meerwaarde voor Gent?

Lieve: Met Ryhove willen we een meerwaarde bieden voor de Gentse bedrijven. We willen iedereen die nood heeft aan tijdelijke, extra mankracht uit de nood helpen.

Youri: Bedrijven kunnen ook echt op ons rekenen. Valt er iemand ziek, dan vervangen we die. We zien dat er respect is voor onze maatwerkers en merken dat zij zich heel verbonden voelen met het bedrijf waarvoor ze werken. Dat geeft hen een fierheid en dat is uiteindelijk toch een mooie vorm van inclusie en integratie. Daarom ook dat we tegenwoordig meer inzetten op uitwerk. Daarbij gaan we met een team ter plekke aan de slag.

Hebben jullie als maatwerkbedrijf uiteindelijk ook een ultiem doel of ambitie?

Youri: Ik denk dat we nog meer op duurzaamheid moeten inzetten. We moeten weg van dat verpakkingswerk omwille van de negatieve impact daarvan op het milieu. We moeten dus beter de circulaire en duurzame opties gaan uitzoeken. Maar we zijn vragende partij om daarin verder te gaan. Denk maar aan bedrijven die producten moeten terugnemen en ontmantelen. Daar kunnen onze maatwerkers een grote rol in spelen.

Dat klinkt allemaal heel boeiend. Veel succes nog en bedankt voor jullie tijd.