'Via jobcoaching houden we nieuwe mensen aan boord'

Medewerkers succesvol laten starten in je bedrijf? Jobcoaching kan helpen, getuigen werkgever Karen Vanoverbeke en werknemer Monika Grela.

Je hebt een kandidaat gevonden maar die kan de eerste tijd nog wat ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld op het vlak van taal? Dan kan jobcoaching op de werkvloer de kans op succes enorm verhogen. Dat weet ook Karen Vanoverbeke, verantwoordelijke Zorg en Kwaliteit in woonzorgcentrum Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem. Sinds 2019 werkt Zonnehove samen met de job- en taalcoaches van de Stad Gent. ‘Voor nieuwe medewerkers die dat nodig hebben, zetten we sterk in op job- en taalcoaching. Dat is ook meer en meer nodig: een op vijf van onze medewerkers heeft buitenlandse roots. We hebben een aantal Indische verpleegkundigen aangeworven en hebben ook collega’s uit Turkije, Syrië, Congo, Ghana ...’

Wij willen een aangename werkomgeving creëren waar medewerkers zich goed voelen. Binnenkort begint hier een nieuwe zorgkundige en ik heb die meteen jobcoaching aangeboden.

Karen Vanoverbeke , Verantwoordelijke Zorg en Kwaliteit in woonzorgcentrum Zonnehove

Intussen zijn negen medewerkers van Zonnehove begeleid door een job- en taalcoach. ‘Een traject duurt meestal een jaar, met om de vier tot zes weken een sessie van anderhalf uur. Maar indien nodig kan het een stuk intensiever. Alles hangt heel erg af van de noden van de medewerker. Vaak gaat de coach mee de werkvloer op, aan de kar, bij een bewoner op de kamer, tijdens de pauze met collega’s, of ze bekijken samen de werkplanning om te zien of alle taken duidelijk zijn. Even goed kan er in een kleine groep eens geoefend worden op telefoongesprekken en ook bij belangrijke vormingen is er vaak een coach aanwezig.’ Niet onbelangrijk: de werkgever krijgt telkens feedback over de vorderingen van de medewerker.

Administratieve ondersteuning

Sommige medewerkers hebben ook vragen die met hun gezin of pakweg huisvesting te maken hebben. Ook daar helpt de jobcoach de medewerker op weg. ‘Een van de medewerksters die begeleid worden, is momenteel zwanger. Dan checkt de jobcoach of ze goed weet hoe ze bijvoorbeeld een crèche moet zoeken. Dat is ook voor de werkgever belangrijk. Onze Indische verpleegkundigen hebben wij zelf ook administratieve ondersteuning geboden in het begin. Tot tevredenheid van beide partijen.’

Aantrekkelijke werkgever

Jobcoaching gaat dus een stuk verder dan taal alleen. Zo krijgen ook de werkgever en de leidinggevenden tips en feedback om de communicatie op de werkvloer vlotter te laten lopen. ‘Wij zien het echt als een troef. Wij willen een aangename werkomgeving creëren waar medewerkers zich goed voelen. Binnenkort begint hier een nieuwe zorgkundige en ik heb die meteen jobcoaching aangeboden. Op die manier kunnen we de mensen ook perspectief bieden: wij voorzien in begeleiding die hen zal helpen om zich goed te voelen en goed te kunnen communiceren met iedereen. Zo proberen wij een aantrekkelijke werkgever te zijn. En dat werkt, want we slagen er meestal in om nieuwe mensen aan boord te houden.’

Monika ging zelf op zoek

Monika Grela is 35 jaar en afkomstig uit Polen. Ze werkt al enkele maanden als administratief en financieel verantwoordelijke bij Voetbal In de Stad. Zij ging zelf op zoek naar ondersteuning, en ontdekte dat ze recht had op jobcoaching op de werkvloer. ‘Mijn collega’s helpen mij zo veel mogelijk maar ik voelde dat ik nog meer moest doen om mij beter verstaanbaar te maken. Ik volg Nederlandse les, krijg ondersteuning van een logopediste maar … Nederlands op de werkvloer is toch nog iets anders.’

Ik volg Nederlandse les, krijg ondersteuning van een logopediste maar … Nederlands op de werkvloer is toch nog iets anders.

Monika Grela , medewerker Voetbal in de stad

‘Ik ben heel perfectionistisch en dat remt mijn werktempo af. Door gesprekken met de job- en taalcoach besef ik dat ik een evenwicht moet vinden tussen perfect Nederlands en vlotte communicatie. Ik hoef een juridische tekst niet woord per woord door te lezen met mijn woordenboek bij de hand, maar ik moet de inhoud wel verstaan. Ik had ook schrik om met onbekenden te praten. Als de telefoon ging, kreeg ik stress. Ook daar heb ik beter mee leren omgaan. Ik zeg het nu eerlijk als ik iemand niet begrijp, ik vraag om iets te herhalen, of ik geef gewoon het telefoonnummer van een collega. Ik begin zelfs steeds meer in het Nederlands te denken. Het is fijn dat ik nu weet dat de jobcoach er is als ik ze nodig heb, maar ook dat ik eigenlijk gewoon goed bezig ben.’