Een divers en inclusief per­so­neels­be­stand: waar zit de winst?

Waar zit de winst van een divers & inclusief personeelsbestand? Greetje Allaert vertelt er je meer over.

Greetje Allaert is National Advisor Employability bij Randstad Risesmart en gaf in maart 2023 een workshop met als thema ‘De business case van een diverse en inclusieve werkvloer’. De Stad Gent sprak in aanloop van deze gratis workshop met Greetje Allaert.

Diversiteit wordt soms nogal eng bekeken, maar het is veel ruimer dan afkomst of nationaliteit?

"Diversiteit in bedrijven gaat inderdaad al lang niet meer alleen om mensen met een migratieachtergrond of anderstaligen, maar steeds meer ook om 55-plussers, mensen met een beperking of chronische ziekte, of werknemers die terugkeren na een lange ziekteperiode. In al die groepen zit enorm veel talent, dat met gerichte ondersteuning van grote waarde kan zijn voor een bedrijf."

Diversiteit wordt ook altijd in één adem met inclusie genoemd. Waarom?

"Diversiteit zonder inclusie duurt niet lang. Soms zien we grote bedrijven heel divers aanwerven uit noodzaak, en vervolgens loopt het dan op de werkvloer in de soep. Dat illustreert dat je ook een beleid nodig hebt om iedereen zich goed te laten voelen in je bedrijf. Dat komt trouwens al je medewerkers ten goede. De combi van beleid en gedrag is daarbij superbelangrijk. Als je CEO geregeld eens passeert op de werkvloer met aandacht voor de mensen, en alle leidinggevenden staan open voor dialoog, dan komt je inclusiebeleid ook tot uiting in het gedrag. Op een inclusieve manier omgaan met iedereen kan je bedrijf heel veel opbrengen."

Voor ondernemers lijkt diversiteit soms ‘weer iets’ dat erbij komt, maar elke ondernemer heeft er belang bij om er op zijn minst eens bij stil te staan?

"Het hoort er inderdaad bij als je je bedrijf op termijn futureproof wil maken. Je hoeft ook niet noodzakelijk een megagroot en duur diversiteitsplan uit te werken. Elk klein stapje is goed, als je the bigger picture maar niet uit het oog verliest. Vaak zijn ondernemers er onbewust al mee bezig en zijn er in het bedrijf goede praktijken die niemand meer ziet. De zoon van een collega heeft een beperking en draait mee in het bedrijf bijvoorbeeld. Begin dan eens met te bekijken hoe het komt dat dat goed loopt."

Zelf ben je al een hele tijd met het thema bezig: heb je het gevoel dat de dingen aan het veranderen zijn?

"Ja, er worden stilaan stappen gezet, en vooral: het komt niet enkel door de schaarste op de arbeidsmarkt. Meer en meer bedrijven zijn bezig met diversiteit en inclusie omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat de juiste keuze is. In elk geval is er een duidelijke sense of urgency: bedrijven willen deze trein niet missen."  

Waarom moeten de Gentse ondernemers zeker naar de workshop komen?

"Omdat ik een aantal heel praktische inzichten breng die tonen dat diversiteit en inclusie goed kunnen werken. En ik vertrek uit de business case van diversiteit en inclusie: waar zit de winst? Die is er wel degelijk als je met een aantal cruciale factoren rekening houdt."