“Dankzij de verweefcoach heb je het gevoel dat je als bedrijf echt gehoord wordt”.

Voor de uitbreiding van haar bedrijf doet Aqtor beroep op de diensten van de verweefcoach van de Stad Gent.

Naast de vele grote havenbedrijven, startups of horeca en winkels die de stad Gent rijk is, telt onze stad ook heel wat maakbedrijven. Zo is er bijvoorbeeld Aqtor dat jaarlijks meer dan 1.000 mensen met een mobiliteitsprobleem helpt. Nu het bedrijf op haar limieten qua capaciteit dreigt te botsen, nam het contact op met de verweefcoach van de stad Gent. Samen onderzoeken ze hoe de toekomst van het bedrijf Gents kan blijven. Reden genoeg voor een gesprek met de CEO Filip Hoornaert over dat traject en de boeiende activiteiten van de onderneming.

Wie voor de schuifdeur staat zou niet durven denken dat er aan de andere kant van het glas dagelijks meer dan 100 personeelsleden druk in de weer zijn. Nochtans, net binnen vraagt de vriendelijke onthaalmedewerkster me aan met welke arts ik een afspraak heb. Terwijl ik daar even over moet nadenken, word ik al snel afgeleid door een uit de kluiten gewassen atelier achteraan de gang dat me aan een schoenmaker doet denken. Enkele werknemers boetseren en schuren er druk aan enkele paren nieuwe steunzolen. Maar goed… terug naar de essentie. Ik heb een afspraak met Filip Hoornaert, CEO van de ganse onderneming.

Hallo Filip, wat een bedrijvigheid hier. Kan je voor de volledigheid toch even samenvatten wat Aqtor is en wat jullie hier zoal doen?

Aqtor is een uniek bedrijf. Het is een maakbedrijf dat maatwerk aflevert en mensen die mobiliteitsproblemen hebben helpt om ze een optimale bewegingsvrijheid aan te bieden. Dat doen we door hulpmiddelen op maat te produceren voor mensen met een amputatie, spierverlamming, cardiovasculaire aandoening, spierziekte,…

Mooi! Maar dat klinkt toch echt als heel persoonsgebonden items, terwijl jullie hier een gigantisch bedrijf hebben?

Je zou inderdaad kunnen stellen dat we hier aan mass customization doen. Massaproductie op maat van de individuele patiënt.

Dat klinkt nogal dubbel. Wat moeten we ons daarbij voorstellen dan?

Bedrijven zoals de onze staan voor een grote uitdaging vandaag. Want hoewel onze sector altijd heel ambachtelijk georganiseerd was, digitaliseert ook deze sector volop. Dat vraagt grote investeringen. En die zijn enkel rendabel door op grote schaal te gaan werken en al onze activiteiten te centraliseren. Zo kan elke patiënt maximaal beroep doen op onze technologie en kennis om zichzelf zo goed als mogelijk te laten helpen. Door onze naaisters, zorgkundigen, opslagplaatsen, machines, etc op een plek te verzamelen, kunnen we de beste en snelste zorgen voor elke patiënt verzekeren

  • De verweefcoach is een belang­rijk­rij­ke ver­bin­dings­fi­guur die echt een steentje in de rivier probeert te verleggen. Dat allemaal met het oog op hoe het economische weefsel in een grotere stadsomgeving toch haar toegevoegde waarde kan hebben.

    Filip Hoornaert , CEO

Hoeveel patiënten helpen jullie dan uit de nood?

Op jaarbasis zijn dat er toch een 60.000 à 80.000 over gans België. Dat doen we met ons team dat ondertussen meer dan 100 man groot is. Hoofdzakelijk vanuit onze hoofdzetel in Gent. Daar zit het kloppend hart van Aqtor qua productie en logistiek. Sinds 2013 huren we deze gebouwen van NV Deschacht. En doorheen de jaren zijn daar heel wat investeringen in gebeurd.

Toch wordt de locatie door die centralisatie wat krap begreep ik?

Dat klopt. Over een goede 3 jaar zitten we hier op de maximum limiet van onze capaciteit en mogelijkheden. Dat zorgt er natuurlijk voor dat we vandaag al nadenken over de mogelijkheden nadien. Maar dat is geen evidente oefening aangezien ons bedrijf zich niet op een industrieterrein maar in een woonwijk bevindt. Daarom onderzoeken we momenteel of de mogelijkheid bestaat om uit te breiden via een stuk grond hierachter dat aan de Antwerpsesteenweg grenst. Alleen is dat toch wat minder evident dan aanvankelijk gedacht.

Daarom doen jullie sinds kort beroep op de verweefcoach van de Stad Gent?

Dat klopt. Een goeie zet van de Stad Gent. Want het is zeer belangrijk dat een stad als Gent, die sterk inzet op leefbaarheid, cultuur en toerisme, ook inziet dat er economie nodig is. De verweefcoach is wat dat betreft een belangrijkrijke verbindingsfiguur voor ons die echt een steentje in de rivier probeert te verleggen. Dat allemaal met het oog op hoe het economische weefsel in een grotere stadsomgeving toch haar toegevoegde waarde kan hebben. Concreet probeert de verweefcoach dus te bemiddelen bij verschillende stadsdiensten door binnen het kader van het RUP de juiste klemtonen te accentueren. Dankzij de verweefcoach heb je het gevoel dat je als bedrijf echt gehoord wordt.

Een belangrijke oefening met het oog op jullie Gentse toekomst?

Toch wel. Al is dat natuurlijk een complexe oefening. Want van locatie veranderen indien er hier geen uitbreidingsmogelijkheden zouden zijn, mogen we niet te lichtzinnig benaderen. Dat heeft consequenties waarvan ik me als bedrijfsleider heel erg van bewust ben. Enerzijds is er de historische context naar je medewerkers toe.

  • Hoewel onze sector altijd heel ambachtelijk georganiseerd was, digitaliseert deze nu volop. Dat vraagt grote investeringen die enkel rendabel zijn door onze activiteiten te centraliseren.

    Filip Hoornaert , CEO

Anderzijds is er ook al heel veel geïnvesteerd in het gebouw. Dat gooi je dus niet zomaar weg. Bovendien zijn we hier in harmonie met de buurt, de maatschappij en de toegankelijkheid. Als het van ons afhang, blijven we dus liefst hier. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we als bedrijf ook een grote impact hebben op de secundaire economie. Toch ook niet te onderschatten.

Je haalt het zelf al aan: in harmonie met de buurt. Is dat een makkelijke evenwichtsoefening als groeiend bedrijf?  

Eigenlijk hebben we daar niet echt problemen mee. Maar we zijn dan ook geen hinderlijk bedrijf. Toch ben ik ervan overtuigd dat we dat ook niet als vanzelfsprekend mogen nemen. Daarom ook dat we de mensen uit de buurt wel al eens uitgenodigd hebben om ze uit te leggen wat we hier zoal doen en een gezicht op onze muren te plakken. De deur staat hier altijd open, dus als er problemen zouden zijn, dan horen we dat graag. Het is maar vanzelfsprekend dat we dan samen bekijken hoe we dat kunnen oplossen.

Zijn er dan al incidenten gebeurd in het verleden?

Buiten een spot die te pas en te onpas ’s nachts oplichtte of een leverancier die ’s nachts zijn muziek vergeet uit te zetten niet echt. We hebben hier dan ook geen reuk-, geur- of lawaaihinder.

Tenslotte: hoe is het om aan het hoofd van zo’n snelgroeiend bedrijf te staan?

Heel boeiend. Voordien had ik ook al leidinggevende functies, maar dat is toch nog iets anders dan aan het hoofd van je eigen bedrijf staan. Als je zelf eigenaar wordt, word je jezelf veel bewuster van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die daaraan vasthangt. Om dat goed in balans te houden heb ik veel aan mijn lidmaatschap bij organisaties als Etion en Voka gehad. Dat zijn gelijkgestemde zielen waarmee je kan sparren op kwartaalbasis en dat zorgt toch voor heel wat reflectie. Want qua verantwoordelijkheid is dit toch een hele verandering. 

Bedankt en heel veel succes nog Filip!