Vrijstelling van belasting op de bedrijfs­ves­ti­gin­gen

Bedrijven genieten onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van belasting op de bedrijfsvestigingen.

De Stad Gent heft belasting op de bedrijfsvestigingen die op 1 januari van het aanslagjaar in exploitatie zijn op haar grondgebied en die een belastbare oppervlakte hebben die groter is dan 500 m².

Genieten vrijstelling:

  • bedrijven met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 500 m²
  • nieuwe bedrijven in de eerste 3 jaar na hun start