Gent scoort hoog op creativiteit

Lees de studies van Charles Landry en de Dienst Economie.

De Stad Gent liet in 2011 twee studies uitvoeren: een meting van de creatieve hartslag van Gent door de internationaal befaamde stedenconsulent Charles Landry (de ‘Creative City Index’) en een studie rond creatieve economie in de stad.

Creative City Index

Gent is op de goede weg

Uit de studie van Charles Landry kwam naar voor dat Gent goed op weg is om een scheppende stad te zijn. Op de beleidsdomeinen leefbaarheid, diversiteit en professionalisme scoort Gent (zichzelf) hoog. Het wordt een uitdaging om de enorme groei in constructieve richting te laten evolueren. Gent heeft immers niet de fysieke ruimte om te blijven groeien en de grond wordt almaar duurder. Hoe creëert Gent toch nieuwe ‘ruimte' voor creatieve ontwikkelingen?

Rol van stadsvernieuwingsprojecten

De stadsvernieuwingsprojecten zijn in die zin een zegen. Hier kunnen mensen uit verschillende sectoren samenwerken: ruimtelijke planning, sociaal beleid, de culturele sector, technologie, het bedrijfsleven, de studenten en de overheid. Hoe gaat Gent om met dat nieuwe, horizontale werken? Hoe verandert de stadsorganisatie zelf van mentaliteit en gedrag?

Verdere evolutie

Gent moet verder evolueren van een industriële naar een kenniseconomie, van een ‘top-down' beleid naar een ‘co-creatie' businessmodel. Landry geeft een aantal specifieke aanbevelingen mee:

  • kennis van bestaande bedrijven en universiteiten inzetten
  • wetenschap en cultuur verbinden
  • creatieve ecologie ondersteunen (bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten)
  • Gentse ‘conversation managers' inschakelen om ‘Gent: zoveel stad' internationaal op de kaart te zetten (‘Ghent, what a city!')

Gent moet 1 van de leiders worden van de ‘4th clean, lean, green industrial revolution' (de 4de open, doelgerichte, groene industriële revolutie).

Lees hier de resultaten van het onderzoek van Charles Landry

Creative City Index - Gent PDF (380.91 KB)

Studie Creatieve Economie

Gent is op Vlaams niveau een centrum voor creatieve economie. Door zijn universiteit en hogescholen, zijn culturele erfgoed en spraakmakende evenementen ligt de stad goed in de markt bij innovatieve en creatieve bedrijven.

Tot nu toe ontbrak het de Stad Gent echter aan een duidelijk en eenvormig beeld over de samenstelling van zijn creatieve economie.

Met deze onderzoeksopdracht wilde de Stad Gent een duidelijk zicht krijgen op de kracht en de positie van het aanwezige creatieve talent. Daarnaast wilde ze de specifieke noden van de sector kennen zodat ze haar dienstverlening daarop kan afstemmen. Op die manier draagt de Stad Gent bij tot de ontwikkeling van de Gentse creatieve economie.

Lees hier de samenvatting van de studie

Creatieve economie in Gent PDF (34.45 KB)