Creatieve economie in Gent

Gent is een centrum van creatieve economie die heel divers is. De cijfers liegen er niet om.

De universiteit en hogescholen, het culturele erfgoed en de vele spraakmakende events in Gent trekken innovatieve en creatieve bedrijven aan. Dat zorgt voor een bloeiende creatieve economie.

Wat is creatieve economie?

Het gaat om ondernemingen die actief zijn op de volgende terreinen:

  • nieuwe media
  • audiovisuele kunst
  • cultuurgebonden activiteiten
  • publicaties en prints
  • creatieve diensten
  • design, diamant, mode

Creatieve economie in Gent

Gent is een echte biotoop voor creativiteit. In vergelijking met de 12 andere Vlaamse centrumsteden is de sector zowel qua aantal bedrijven als qua werkgelegenheid sterk vertegenwoordigd:

  • 512 creatieve bedrijven (7 %) zorgen samen voor meer dan 4 % van de Gentse werkgelegenheid
  • ongeveer 18 % van de Gentse zelfstandigen oefenen ook een creatief beroep uit
  • 20 % van de totale toegevoegde waarde van de creatieve economie in de Vlaamse centrumsteden wordt in Gent gecreëerd. Enkel Antwerpen doet beter met 27 %. De deelsectoren 'Creatieve diensten' en 'Nieuwe media' creëren in Gent de meeste toegevoegde waarde

Diversiteit in de creatieve economie

De creatieve sector is in Gent zeer divers. Wel is er op het vlak van werkgelegenheid een concentratie in de deelsectoren 'Nieuwe media' en 'Cultuurgebonden activiteiten'. Samen zijn ze goed voor 65 % van de creatieve tewerkstelling.

Lees de brochure

Gent maakt werk van kennis PDF (5.19 MB)

Read our brochure

Ghent puts knowledge to work PDF (5.18 MB)