Een cleantech cluster voor duurzaam & circulair ondernemen

De maatschappij plukt dankbaar de vruchten van concrete, ingenieuze, circulaire en duurzame oplossingen.

CCRG Rooffood
Rooffood: eetbare daken in de stad

tijdslijn

Cleantech Cluster Regio Gent

Ondertekening engagementsverklaring

Van innovatie naar implementatie

Ondertekening door de Stad Gent

 

Wat is Cleantech?

Cleantech of voluit Clean technology (Engels voor schone technologie) is een verzameling van producten, diensten en processen die een meerwaarde creëren op basis van concepten en technologieën, die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact ervan minimaliseren. (Lees er meer over in de kadertekst in het midden van de pagina)

Wat betekent circulair?

Een product is circulair als de grondstoffen, materialen en/of onderdelen waaruit het bestaat, hergebruikt zijn. Bovendien moet het na gebruik terug uit elkaar gehaald kunnen worden om nieuwe producten te maken.

Waarom is ‘circulair’ zo belangrijk? Circulair denken, maken en handelen gaat in tegen de wegwerpmaatschappij waarin je alles neemt, maakt en weggooit. Bijvoorbeeld: een nieuwe gsm komt op de markt en de oude belandt op de afvalberg. Jammer, want de materialen die gebruikt zijn om die gsm te maken, gaan verloren. In een circulaire economie laat je niets verloren gaan: net als in de natuur blijven grondstoffen circuleren. Zo hebben producten een
lagere CO2-voetafdruk en draag je bij tot het halen van de klimaatdoelstellingen

Wat is de Cleantech Cluster Regio Gent?

Zes actoren uit de Gentse regio slaan sinds 2016 de handen in elkaar om hun kennis, ervaringen en kansen inzake cleantech en circulaire economie te bundelen. Met een sectoroverschrijdende aanpak tekent deze Cleantech Cluster Regio Gent voor duurzaamheid mét daadkracht.

De regio Gent beschikt over mooie troeven om een robuuste en veerkrachtige cleantech cluster uit te bouwen. Om dit te doen is het noodzakelijk de randvoorwaarden voor een gezonde cleantech cluster blijvend te herevalueren:

 • De valorisatie van innovaties.
 • De structurele ruimtelijke inbedding.
 • Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
 • Het financieren, netwerken & promoten (community building)
 • Een op maat gemaakte wervingsstrategie.

De zes partners zijn de Stad Gent, North Sea Port, Universiteit Gent, Cleantech Flanders, Provincie Oost-Vlaanderen en POM Oost-Vlaanderen.

 

 

Ambitie

Tegen 2030 blinkt de regio Gent uit als een robuust en veerkrachtig ecosysteem.

Er wordt duurzaam gebruik omgesprongen met energie, materialen, water en mobiliteit. Zowel bedrijven als het stedelijke weefsel zijn doordrongen van innovatieve, duurzame concepten en technologieën. Als cluster van wereldklasse trekt de regio Gent nieuwe bedrijven aan.

 

Maatschappelijke uitdagingen

De Cleantech Cluster Regio Gent verbindt zich met de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 • De daling van de stedelijke CO2 -uitstoot, door een lager energieverbruik en de lokale productie van hernieuwbare energie.
 • De daling van de industriële CO2 -uitstoot, door een lager energie-, materiaal- en waterverbruik.
  • Enkele voordelen:
   • beheersen van de bedrijfskosten op een competitief niveau
   • ontwikkelen en aantrekken van nieuwe, schone technologieën
   • ontwikkelen van sectoroverschrijdende industriële ecosystemen (bv. CO2 wordt grondstof)
 • De transformatie van de lineaire naar een circulaire economie.
 • Een oplossing voor de verkeerscongestie en -impact.

 

Voor meer informatie bekijk de onderstaande infografiek en kadertekst.

 

In een notendop

Bekijk de infographiek PDF (787.9 kB)

Meer weten over de ambities en doelstellingen?

Lees de kadertekst van de Cleantech Cluster PDF (2.71 MB)
Circulaire economie Lokaal & sociaal Negen toekomstbeelden waarin de Gentse sociale economie een nog centralere rol speelt in de ontwikkeling van een Gentse circulaire
economie. Lees de studie hieronder.
Lerend netwerk energiemanagement in transitie

Stad Gent, UGent en Energik organiseren sinds april 2018 jaarlijks twee samenkomsten van het lerend netwerk energiemanagement in transitie. De organisatoren werken de sessie uit op basis van input van de deelnemers, dus op maat van de wensen van de industrie. Meer info: Barbara Govaert, Tel. 0477 96 11 94

Samen circulair Studie: Dit rapport kan gezien worden als een vertaalslag van de strategienota “Amsterdam Circulair, leren door te doen”. In deze nota proberen we een antwoord te formuleren op
de vraag hoe de circulaire economie er zal uit zien in Gent, welke rol de Stad Gent kan spelen om de transitie te ondersteunen en versnellen en welke kansen dit biedt voor de creatie van nieuwe tewerkstelling. Lees de studie hieronder.

Interactieve tool - 18 Gentse materiaalsoorten

Om de uitbouw van circulaire economie te bevorderen liet de Cleantech Cluster Regio Gent de stromen-en waardeketens van een aantal bouwmaterialen en kunststoffen analyseren door VITO. De bedoeling is om opportuniteiten te tonen aan bedrijven en de uitbouw van nieuwe waardeketens te stimuleren. Lees ook de studie hieronder.

Circulaire economie: Lokaal en Sociaal

Lees de studie PDF (11.57 MB)

Samen circulair

Lees de studie PDF (5.28 MB)

Interactieve tool - 18 Gentse mate­ri­aal­soor­ten

Lees de studie PDF (3.76 MB)