1 juni 2018: The Cleantech Challenge: ‘van innovatie naar implementatie’

The Cleantech Cluster Regio Gent liet zien welke kansrijke cases van schone technologie er vandaag in onze regio voorliggen.


Op 1 juni 2018 organiseerde Cleantech Cluster Regio Gent het event ‘The Cleantech Challenge : van innovatie naar implementatie’. 140 deelnemers waaronder 51 bedrijven, 14 koepelverenigingen, 28 onderzoekers en lokale en Vlaamse overheid brachten hun kennis en ervaring samen en zorgden voor dynamiek rond het valoriseren van innovaties.

Aanbod op één halve dag:

  • inzicht in state-of-the-art projecten en onderzoek via workshops
  • gericht netwerken via Conversation Starter
  • partners vinden voor het uitwerken van business ideeën
  • pitches van makers, faciliteerders en toepassers

Hieronder vindt u de presentaties per onderdeel en workshop:

Van innovatie naar implementatie

Finding Lost Plastics

Verloren plastics bieden recyclage-opportuniteiten, maar bevinden zich vaak op verschillende locaties om tot financieel interessante tonnage te komen. UGent, Volvo, VITO, North Sea Port en Samsonite tonen boeiende cases.

CO²Minded

CO2 kan nuttig ingezet worden in tal van innovatieve toepassingen. Zo vermijden we het negatieve effect van CO2 op het klimaat. Deze workshop toont welke mogelijkheden CO2 als grondstof kan bieden voor uw bedrijf.

Eigen kweek

Deze interactieve sessie doorgrondt urban legends over natuurlijke en synthetische vezels. Ontdek het project ‘Eigen Kweek’ en de hennepvezel als circulaire textieltoepassing, alsook de geschiedenis van Cannabis Sativa en projectresultaten.

Efficiënte logistiek in Oost-Vlaanderen

Inspirerende cases, ervaringsuitwisseling en verschillende thema's: gebruik van alternatieve vervoerswijzen, bundeling van goederenstromen, retourvrachten identificeren.

Circulaire Businessmodellen

Waar liggen de kansen voor uw bedrijf in de circulaire economie? Hoe kunt u milieubewust ondernemen met méér winst? Ontdek getuigenissen van bedrijven en tools om úw circulaire business model te visualiseren en uit te bouwen.

Circulaire bouwmaterialen

Nieuwsoortige bouwmaterialen met lage ecologische impact worden ontwikkeld. Deze workshop geeft inzicht in good practices in de bouwsector, visionaire concepten, schetst opportuniteiten en peilt naar inzichten.

Waterloops

Water geschikt maken als proceswater en afvalwater zuiveren... Er zit toekomst in! Deze workshop toont wie deze slimme combinatie al toepast, welke voordelen het biedt en hoe het ook voor uw bedrijf kan.

De Gentse verwarmingsrevolutie

Hoe zetten we schone technologie in om te verwarmen? Halen we energie uit duurzame bronnen, zoals de aarde, de zon of zelfs afval? Een boeiend debat gevoed met ervaringen uit fossielarme projecten en hun toekomstvisies.

Gents Woon-werkverkeer zonder knoop

Sneller met de fiets naar het werk? Of elektrisch? Veel bedrijven geven het goede voorbeeld of tonen innovatieve oplossingen voor duurzaam woon-werkverkeer. Volg het debat met ervaringen uit mobiliteitsprojecten.

Lokaal & Sociaal

In de circulaire transitie liggen kansen voor de sociale economie. De ontwikkeling van innovatieve business voor sociale ondernemers en kwalitatieve jobs voor doelgroepwerknemers. Ontdek 9 toekomstbeelden en inspiratiecases.

Bent u ook actief op dit terrein?

Maakt u zelf schone technologie en/of past u ze toe in uw bedrijfsvoering? Zet u stappen naar een meer circulair business model of ondersteunt u anderen hierbij?


Meer info: Adinda Baro, Dienst Economie Stad Gent, telefoon: 0471/13.43.04, e-mail: adinda.baro@stad.gent