Uit het bodemarchief van de Korenmarkt

De Gentste stadsarcheologen hebben de bodem van de Korenmarkt al goed kunnen onderzoeken. Elke archeologische opgraving, naar aanleiding van werken, leverde een schat aan vondsten op. Die leren ons veel bij over de middeleeuwse geschiedenis van het plein. De muntenroute toont een selectie van het gevonden materiaal, samen met beelden die de betekenis van de vondsten illustreren. Zo wijzen (skeletten van) kiezelwieren op een drassige ondergrond, een muntschat op handelscontacten met Frankrijk, resten van verfplanten op de aanvoer van grondstoffen voor de Gentse textielindustrie en een bewerkt paardenbot op winterpret op bevroren plassen op de Korenmarkt.

Munten in deze cluster