Papeghemsteen - Maison de Blanc - Bodega

Op de hoek van de Brabantdam (toen Brabantstraat) en de Kortedagsteeg stond in de middeleeuwen een stenen huis dat het Papeghemsteen werd genoemd. Die naam verwijst naar een bewoner uit de 14de eeuw: priester Diederic van Papeghem. Papegem is ook de naam van een dorp in de Oost-Vlaamse gemeente Lede.


Jan van Eyck schilderde mogelijk de gevel van dit Steen op het stadsgezicht op een van de panelen van het Lam Gods. In 1821 werd het Papeghemsteen grotendeels afgebroken voor de verbreding van de Brabantdam (toen Brabantstraat). De ondergrondse muurresten bleven bewaard onder het huidige straatniveau, zoals bleek uit archeologisch onderzoek in 2016.


In het nieuwe hoekhuis dat in 1821 werd gebouwd, was in de 19de eeuw de witgoedwinkel Grande Maison de Blanc gevestigd. In 1896 vestigde de bekende wijnzaak Bodega - of voluit The Continental Bodega Company, een importeur van Spaanse en Portugese wijnen - zich in het hoekhuis, met ingang in de Kortedagsteeg.

Munten in deze cluster