Café Suisse - François Laurentplein

Na de afbraak van de watermolen aan de Braambrug en de inkokering van de Nederschelde onder het François Laurentplein werd in 1885 een nieuw bouwblok opgericht tussen de Brabantdam, het François Laurentplein, de Watermolenstraat en de Jodenstraat.


Op de hoek van de Brabantdam en het François Laurentplein werd een beeldbepalend huis, met houten erkers en dakkapellen, gebouwd naar ontwerp van architect Modeste de Noyette (1847-1923) uit Ledeberg. Hier kwam eerst hotel-restaurant-café Suisse. Het buurhuis in de Brabantdam, die intussen is afgebroken, was eveneens een ontwerp van de architect, die er ook eigenaar van was.

Munten in deze cluster