Toe­komst­plan­nen Meulestede Noord

In en rond de Marseillestraat ligt er veel openbaar groen. We willen de groenzones met elkaar verbinden en werken aan een betere woonbuurt.

Om te kijken hoe we het openbaar domein en de woonbuurt kunnen aanpakken, zal er een masterplan opgemaakt worden voor het gebied. Het gaat om de zone tussen de Meulesteedsesteenweg, Meeuwstraat, New Orleansstraat en Goedendagstraat.

Wat wordt er onderzocht?

  • Het gebruik en de activiteiten in de zone
  • De inrichting van het openbaar domein (groen, speeltuinen en straten)
  • De appartementsgebouwen en de bijbehorende energievoorziening
  • Het autoverkeer, parkeren en de voet- en fietsverbindingen in de zone

Tijdsverloop

  • 2022-2023: oproep en keuze van ontwerpbureau
  • 2023-2024: opmaak masterplan

'Leefstraten' in de Marseillestraat

De afgelopen jaren hebben we al geëxperimenteerd met 'leefstraten' in de Marseillestraat knippen. De huizen bleven toen bereikbaar, maar het doorgaand verkeer werd geweerd. Zo was er meer ruimte voor activiteiten voor de buurt. In het najaar van 2018 plantten buurtbewoners en de Groendienst enkele fruitbomen in de Marseillestraat.