Erkenning Gentse mondiale vereniging

Reglement erkenning Gentse mondiale vereniging

Waar gaat het over?

Verenigingen met als hoofddoel mondiale solidariteit en rechtvaardigheid, én een actieve werking in Gent, kunnen een erkenning aanvragen. Met die erkenning op zak kunnen ze een beroep doen op een aantal faciliteiten van de Stad Gent. Alle voordelen van een erkenning vind je hierAls de vereniging voldoet kan ze ook een werkingssubsidie aanvragen.
 

De Stad Gent verleent de erkenning voor een periode van 3 jaar. Op het einde van de erkenningsperiode kan de vereniging een aanvraag tot verlenging indienen, indien ze nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?

Het hoofddoel van de vereniging is mondiale solidariteit en rechtvaardigheid.


De vereniging heeft een actieve werking in Gent. Op het moment van de aanvraag, moet de vereniging kunnen aantonen dat:

 • ze sinds minstens 12 maanden activiteiten opzet op Gents grondgebied met als doel de Gentenaar te informeren, sensibiliseren, activeren m.b.t. mondiale solidariteit en rechtvaardigheid.
 • deze activiteiten gericht zijn op ‘de Gentenaar’, waarbij 2 mogelijkheden zijn
  • staat open voor alle Gentenaars (publieke activiteit). Deze activiteit is minimaal 1 week op voorhand publiek gemaakt (bv. op website, via sociale media)
  • staat open voor een specifieke doelgroep, bv. scholen, instellingen, enz.
 • deze activiteiten plaatsvinden op Gents grondgebied (fysieke activiteit) of voor een hoofdzakelijk Gents publiek (bij online activiteit).
 • ze minimaal (mede-) eindverantwoordelijke is van 2 van deze activiteiten.

Meer weten over de voorwaarden? Bekijk het reglement.

Welke stappen zijn er?

Eerste aanvraag van erkenning

 • Dien het aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken in via het online aanvraagformulier of verstuur het downloadbaar formulier samen met de bewijsstukken naar mondiale.subsidies@stad.gent
 • Een erkenning aanvragen kan het hele jaar door, maar de aanvragen worden gebundeld op volgende afsluitdata: 31 januari, 31 mei, 30 september.
 • De aanvrager krijgt via mail bevestiging van ontvangst.
 • Het Team Mondiale Solidariteit beoordeelt de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag, vraagt indien nodig bijkomende informatie op en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de 2 maanden na de respectievelijke afsluitdata over de eerste aanvraag tot erkenning of de verlenging van de erkenning.
 • De Stad Gent brengt de vereniging schriftelijk op de hoogte van de beslissing binnen 2 weken na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag verlenging van erkenning

 • idem alle stappen eerste aanvraag van erkenning
 • een aanvraag tot verlenging kan aangevraagd worden vanaf 12 maanden vóór de einddatum van de erkenning

Regelgeving

Reglement betreffende de erkenning als Gentse mondiale vereniging

Veelgestelde vragen

Overgangsbepaling tot 31 maart 2024

Alle erkenningen als Gentse noord-zuidverenging, blijven geldig tot en met 31 maart 2024. Deze verenigingen kunnen tijdig een aanvraag indienen om aansluitend erkend te worden als mondiale vereniging. Het Team Mondiale Solidariteit neemt contact op met deze verenigingen.
Ben je een erkende noord-zuidvereniging en heb je vragen? Contacteer ons via mondiale.solidariteit@stad.gent

Erkenning Gentse mondiale vereniging