Reglement betreffende de erkenning als Gentse mondiale vereniging

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 27 juni 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 29 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil een erkenning geven aan verenigingen met als hoofddoel mondiale solidariteit en rechtvaardigheid, als blijk van appreciatie voor de verenigingen en hun maatschappelijk belang, en omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad vooropstelt.