Werkingssubsidie erkende Gentse mondiale verenigingen

Erkende Gentse mondiale verenigingen kunnen een werkingssubsidie aanvragen.

Waar gaat het over?

Erkende Gentse mondiale verenigingen kunnen een werkingssubsidie aanvragen. Dit is een structurele ondersteuning van de dagelijkse, actieve werking in Gent, van verenigingen waarvan mondiale solidariteit en rechtvaardigheid het hoofddoel is.

Wat zijn de voorwaarden?

Erkende Gentse mondiale verenigingen die kunnen aantonen dat ze het afgelopen kalenderjaar een actieve werking in Gent hadden, kunnen een aanvraag indienen.
 

Naast de basissubsidie, kan een vereniging ook een bijkomende subsidie aanvragen, indien ze kan aantonen dat ze ook aan deze criteria voldoet.
 

Meer weten over de voorwaarden? Bekijk het reglement.


Wil je graag weten welke ondersteuning je verder kan krijgen? Bekijk het overzicht.

Welke stappen zijn er?

Het reglement kan je op deze pagina downloaden.


De aanvraag moet ten laatste op 31 januari volgend op het afgelopen werkingsjaar, worden ingediend.


Het aanvraagformulier, zal op het einde van het jaar beschikbaar zijn op deze pagina.

Regelgeving

Reglement betreffende het toekennen van werkingssubsidie aan erkende Gentse mondiale verenigingen

Veelgestelde vragen

Ben je nog erkend als noord-zuidvereniging en heb je vragen m.b.t. werkingssubsidies?
Neem contact met ons op via mondiale.subsidies@stad.gent.