Subsidies voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden

De Stad Gent beschikt over een budget van 15.000 euro per jaar voor de ondersteuning van noodhulpsituaties in het globale Zuiden.

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil solidair zijn met slachtoffers van noodsituaties als gevolg van natuurrampen, oorlogen, ziekten,... in landen uit het globale Zuiden, en wil daarom acute noodhulpsituaties in die landen financieel ondersteunen.

Daarom wil de Stad Gent een subsidie toekennen aan Gentse organisaties die betrokken zijn bij noodhulp via een partnerorganisatie in het globale Zuiden.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor verenigingen om in aanmerking te komen voor een noodhulpsubsidie staan beschreven in het 'Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden'.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 5.000 euro.

Welke stappen zijn er?

Jaarlijks worden drie schijven van 5.000 euro toegewezen aan organisaties die geselecteerd werden volgens de procedure zoals beschreven in het 'Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden'.

Regelgeving

Subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden