Sub­si­die­re­gle­ment
voor nood­hulp­ver­le­ning aan landen uit het Zuiden

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2015
Datum van bekendmaking
dinsdag 15 december 2015

Beschrijving

De Stad Gent wil solidair zijn met slachtoffers van noodsituaties als gevolg van natuurrampen, oorlogen, ziekten,… in landen uit het Zuiden, en wil daarom acute noodhulpsituaties in die landen financieel ondersteunen.

Daarom wil de Stad Gent een subsidie toekennen aan Gentse organisaties die betrokken zijn bij noodhulp via een partnerorganisatie in het Zuiden.

Noodhulpsituaties zijn moeilijk te voorspellen en de noodhulporganisaties moeten snel tot actie kunnen overgaan. Daarom is een snelle beslissing voor de toekenning van noodhulpbudgetten door de Stad Gent noodzakelijk.