Mondiale solidariteit? Een kwestie van recht­vaar­dig­heid

Gent is geen eiland in de wereld. Keuzes die we hier maken hebben een impact elders in de wereld. En omgekeerd.

Wereldwijde uitdagingen

We hebben maar één planeet, één ecosysteem waarbij wijziging of verandering in één deel een invloed heeft op de andere onderdelen. Bovendien zijn we meer dan ooit verbonden met elkaar. Heel wat uitdagingen overstijgen de landsgrenzen: klimaatverandering, migratie, uitbuiting en oneerlijke handel bijvoorbeeld. Die mondiale uitdagingen kunnen we alleen samen aanpakken.

Mondiale ongelijkheid

We zitten dan wel in dezelfde storm, niet in hetzelfde schuitje. Macht en middelen zijn niet gelijk verdeeld. Een ongelijkheid die is ontstaan in de kolonisatie maar die tot op vandaag doorleeft. De economie van het Globale Noorden draait nog steeds op goedkope arbeid, land en grondstoffen uit het Globale Zuiden.

Mondiale solidariteit begint hier

Gent kiest daarom voor een lokaal mondiaal beleid dat niet alleen bewust stil staat bij de impact die onze keuzes wereldwijd hebben, maar daar ook rekening mee houdt. Het streven? Een neutrale of positieve impact op het globale Zuiden. Want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Dát, is een kwestie van rechtvaardigheid.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), een set van 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen, streven wereldwijd duurzame ontwikkeling na tegen 2030. Ze vormen het hart van ons Gents mondiaal solidariteitsbeleid. Sterker nog, de SDG’s zijn het kader waarin stadsbreed wordt gewerkt. Want solidariteit met de wereld begint hier!