Overzichtskaart tijdelijke parkeerverboden

De Stad Gent toont alle vergunde, tijdelijke parkeerverboden, die langer dan 5 dagen duren, op een interactieve kaart.

Op het grondgebied van de Stad Gent zie je vaak tijdelijke parkeerverbodsborden opduiken. Hierdoor zijn parkeerplaatsen voor een bepaalde periode onbeschikbaar, wat voor hinder kan zorgen. Nochtans staan die borden er met een reden. Ze zijn noodzakelijk in het kader van:

 • bouwwerven
 • nuts-, en/of wegenwerken
 • evenementen
 • vlotte doorgang voor de brandweer of De Lijn bij omleidingen
 • reinigingsacties van IVAGO
 • ...

Vragen? Raadpleeg de interactieve kaart.

Zie je parkeerverbodsborden in je buurt, die voor meer dan vijf dagen gelden en heb je hier vragen over? Voortaan kun je op onderstaande interactieve overzichtskaart deze parkeerverboden raadplegen.

Legende

U vindt per bord onderstaande gegevens terug:

 • Is het een parkeerverbod, stilstaan-, en parkeerverbod of enkel parkeren voor vrachtauto's en werfwagens?
 • De vergunde periode en op welke dagen en uren de regeling van toepassing is
 • De vergunde locatie en lengte waarop de vergunning slaat
 • Het dossiernummer van de vergunning

Meer dan vijf dagen, maar niet op de kaart? Meld het ons!

Ziet u in uw buurt een parkeerverbod (met een geldigheid van langer dan vijf dagen), maar vindt u deze niet terug op de interactieve kaart? U kan dit melden op innames@stad.gent. Graag ontvangen wij van u volgende gegevens:

 • Een nauwkeurige locatie van het bord
 • Omschrijving van het bord en onderbord
 • Een foto is altijd handig

Meldingen helpen ons om de plaatsing van de borden gerichter te controleren en indien nodig actie te ondernemen, wanneer het bord er foutief blijkt te staan.

Minder dan vijf dagen? Deze borden zijn niet zichtbaar op de kaart.

Parkeerverboden die geplaatst zijn voor een periode van vijf dagen of minder, zijn niet zichtbaar op de kaart. Vaak gaat het om borden bij kleine wegen-, of nutswerken, verhuizingen, containers, enz. Heeft u hier een vraag over, dan kunt u terecht op innames@stad.gent.