Parkeerrichtlijnen voor ontwikkelaars

De parkeerrichtlijnen bepalen hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen moeten voorzien worden bij bouwprojecten in Gent.

Wat wil de Stad hiermee bereiken?

Deze set aan parkeerrichtlijnen tracht een heldere uitspraak te doen over wat de Stad Gent verwacht van ontwikkelaars, verkavelaars en bouwheren wat betreft fiets- en autoparkeren.

Met behulp van de parkeerrichtlijnen wil de Stad Gent de leefbaarheid en de kwaliteit van de stad bewaren en zelfs versterken. Ze weerspiegelen de beleidsvisie van de Stad over parkeren en vormen een sturend element in het fiets- en autobezit van bewoners, bezoekers en studenten.

Brochure

In de brochure vind je helder en beknopt wat de parkeerrichtlijnen zijn en hoe ze gehanteerd worden.

Brochure over de parkeerrichtlijnen

Lees meer PDF (18.57 MB)

Integrale nota parkeerrichtlijnen

Hier vindt u de integrale nota Parkeerrichtlijnen fiets en auto die werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in maart 2018.

Parkeerrichtlijnen Fiets en Auto

Lees de nota PDF (756.78 KB)

Inrichting fietsenstallingen

Niet alleen het aantal fietsenstallingen, maar ook de inrichting ervan is belangrijk. Om het fietsgebruik aan te moedigen, is een goed ingerichte fietsenstalling cruciaal. In deze nota leest u de richtlijnen voor het inrichten van fietsenstallingen.

Richtlijnen inrichting fietsenstallingen

Lees de nota PDF (851.82 KB)

Contact

Met alle vragen over ruimtelijke projecten kunt u terecht op het e-mailadres mobiliteit.ruimtelijkeprojecten@stad.gent