Kayaks aan de nieuwe lus aan de Franse Vaart
tijdelijk ponton kano Franse Vaart

Nieuwe kaarten en kano- en kajaklussen voor Gentse wateren

Voor wie het water in Gent wil verkennen, zijn er vernieuwde waterkaarten van Gent en kan je met de kano of kajak langs nieuwe routes.

Een vernieuwde toeristische kaart geeft info over waterrecreatie, met de vaarkaart weet je met welke boot je waar mag varen. Op deze laatste vind je ook de twee nieuwe vaarroutes om met je kano of kajak uit het centrum weg te varen.

Toeristische - en een vaarkaart

Het water in Gent is bijzonder populair, zeker in de zomer. Om een goed overzicht te bieden, hebben de Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv waterkaarten ontwikkeld. De toeristische kaart bundelt alle informatie over waterrecreatie, zoals de locaties van haltes voor toeristenboten en locaties van bootverhuurders en rederijen. De vaarkaart geeft dan weer aan waar in Gent je met welk type vaartuig kan varen.

Nieuwe kano- en kajaklussen

Ook op de vaarkaart: twee gloednieuwe kano- en kajaklussen. Want om de druk van het centrum weg te halen, zijn er twee extra routes uitgestippeld. De eerste kano-kajaklus gaat vanuit het centrum richting Coupure en Blaarmeersen, de tweede route gaat via Muinkkaai, Franse Vaart, Keizerpark en (Achter)Visserij terug naar het centrum.

Tijdelijk experiment: lus achter Keizerspark

Op de route via Muinkkaai naar Visserij en terug moeten kajakkers en kanoërs normaal gezien aan de Franse Vaart uit het water om met de boot 300 meter te stappen naar het vervolgtraject richting Keizerpark. Nog tot eind oktober lanceert de Stad Gent samen met de Vlaamse Waterweg nv. een proefproject waarbij de doorvaart achter het Keizerpark werd vrijgemaakt. Twee voorlopige pontons ter hoogte van de aarden dam en onder de brug van de Brusselsesteenweg moeten de overstap makkelijker maken. Na het proefproject verdwijnen de tijdelijke pontons en wordt het project geëvalueerd om te zien of er definitieve infrastructuur komt.

Visie Water in de stad Gent

Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in. Om een mooie mix van functies ook in de toekomst te garanderen ontwikkelden De Vlaamse Waterweg nv en stad Gent de allesomvattende beleidsvisie ‘Water in de Stad Gent’. Deze waterkaarten en de kajak-en kanolussen zijn de eerste concrete actiepunten van deze gezamenlijke visie Water in de stad Gent.

Je kan meer lezen over de beleidsvisie en het Project Water in de stad Gent;

Andere informatie over varen, boten,  en de ligplaatsen op het water in Gent, zie de website van De Vlaamse Waterweg nv